PAVAO BOJANIĆ
Redovni profesor

Tel: 3370-341
Fax: 3370-364
pbojanic@mas.bg.ac.yu

Rođen: 16.8.1947. u Šehovićima (BiH)
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Kompjuterska grafika, Proizvodni sistemi, Computer aided design and manufacturing
Predavanja: UMIST (Manchester, UK), University of Birmingham
Istraživanje: Kompjuterska grafika, CAD/CAM sistemi, Informacioni sistemi
Funkcije: Rukovodilac Instituta, Šef Katedre
Asocijacije: Society of Manufacturing Engineers (USA), JUPITER

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija