PETAR PETROVIĆ
Redovni profesor

Tel: 381 11 3302435
381 11 3370314
Fax: 381 11 3370364
pbpetrovic[ at ]mas.bg.ac.rs
pbpetrovic[ at ]yahoo.com

 

Rođen: 22.11.1958. u Beogradu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Projektovanje obradnih sistema, Tehnologija montaže, Mehatronski sistemi, Kompjutersko upravljanje i nadzor u automatizaciji proizvodnje, Kibernetika, na doktorskim studijama: Inteligentna automatizacija, Mehatronika i adaptronika
Istraživanje: Fleksibilna industrijska automatizacija, Tehnologija montaže, Robotika, Virtuelna Realnost, Kibernetika i opšta teorija sistema, Kibernetsko-fizički proizvodni sistemi, Integrisani mikroprocesorski sistemi i mikrokontroleri, Industrijske i inovacione politike
Funkcije: Osnivač i rukovodilac Laboratorije za kibernetiku i mehatronske sisteme - CyberManufacturing Systems Laboratory (CMSysLab), Savetnik ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije (2017-2022), Član Euro-CASE Borda i Euro-CASE Executive Committee
Asocijacije/Organizacije: CIRP, IFAC, IEC, JUPITER, UNIDO, Redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS)

Priznanja:

Gostujući profesor na Anhui University of Technology - AHUT, Anhui, China UNIDO National expert on Smart Manufacturing (2022)

   

CV - Srpski - CV - Engleski - Bibliografija - Lična prezentacija