SPISAK RADOVA

[1] Bojanić, P., Puzović, R., TOPIS II podsistem za upravljanje održavanjem, 19. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, Zbornik radova, pp. 59-69, Cavtat, 1990.

[2] Puzović, R., i drugi, Problem generisanja 2D-putanje alata, 14. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Zbornik radova, pp17-24, Kopaonik, 1992.

[3] Puzović, R., Glavonjić, M., Sistem za interaktivno projektovanje tehnoloških procesa za operacije glodanja na obradnom centru, 24. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova, pp.4.225-4.230, Novi Sad, 1992.

[4] Puzović, R., Glavonjić, M., Sistem za interaktivno projektovanje tehnoloških procesa za operacije bušenja na obradnom centru, Prvi međunarodni naučno-stručni skup Teška mašinogradnja, Zbornik radova, pp.3.185-3.190, Vrnjačka banja, 1993.

[5] Tanović, LJ., Jovičić, M., Puzović, R., i drugi, Pokazatelji kvaliteta brusnih ploča za sečenje, 25. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp 72-82, Beograd, 1994.

[6] Jovičić, M., Puzović, R., Konstruisanje steznih pribora za FTS, 21. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp. 3.173-3.178, Beograd, 1995.

[7] Brašanac, R., Puzović, R., Analiza uticaja vrste elektrode i vrste šava na čvrstoću T zavarenog spoja, 22. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp. 3.235-3.240, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.

[8[ Brašanac, R., Puzović, R., Projektovanje banke podataka tehnoloških postupaka, 22. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp. 4.45-4.48, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.

[9] Puzović, R., Kalajdžić, M., Sistem za interaktivno projektovanje tehnoloških procesa za operacije prostrugivanja na obradnom centru, 26. Međunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova, pp. 713-718, Podgorica-Budva, 1996

[10] Kalajdžić, M., Puzović, R., Sistem modela sila rezanja pri čeonom glodanju, Teška mašinogradnja, Zbornik radova, pp.4.80-4.85, Kraljevo, 1996.

[11] Puzović, R., Kalajdžić, M., Model baze znanja sistema za projektovanje tehnoloških procesa pri obradi prizmatičnih delova, VI međunarodna konferencija, Fleksibilne tehnologije MMA 97, Zbornik radova, pp.317-320, Novi Sad, 1997.

[12] Puzović, R., Kalajdžić, M., Analiza i mogući pravci razvoja CAPP-sistema, 24 JUPITER konferencija, Zbornik radova, pp. 4.37-4.42, Zlatibor, 1998.

[13] Puzović, R., Kalajdžić, M., Izbor podsistema pomoćnih pribora pri obradi prizmatičnih delova na obradnim centrima, 25 JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp. 3.211-3.216, Mašinski fakultet, Beograd, 1999.

[14] Puzović, R., Kalajdžić, M., Razvoj baze podataka u sistemu za projektovanje tehnoloških procesa, 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, pp. 6.1-6.6, Kraljevo, septembar, 2000.

[15] Puzović, R., Computer Aided process Planning Modeling for Machining of Prismatic Parts, International Journal of Production Engineering and Computers, vol.3/ pp. 35-40, Universitu of Belgrade, Mechanical Engineering Faculty Institute for Production Engineering and Computer Integrated Manufacturing, 2000.

MAGISTARSKI RAD

[1] Puzović, R., Prilog projektovanja tehnoloških procesa obrade za obradne centre, Magistarski rad, Mašinski fakultet, Beograd, 1993.

DOKTORSKI RAD

[1] Puzović, R., Razvoj sistema modeliranja tehnoloških procesa FTS-a primenom računara, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

OBJAVLJENE KNJIGE

[1] Kalajdžić, M., Tanović, LJ., Babić, B., Glavonjić, M., Miljković, Z., Puzović, R., i drugi, Tehnologija mašinske obrade , Priručnik, Mašinski fakultet, Beograd, 1998.

[2] Bojanić, P., Puzović, R., Proizvodni sitemi, Programiranje numerički upravljanih mašina alatki, APT-jezik, Pomoćni udžbenik, Mašinski fakultet, Beograd, 2002.