Биографија

      

СЛАВЕНКО СТОЈАДИНОВИЋ

Датум и место рођења:

22.06.1985. у Пријепољу

 

 

 

 

Садашња позиција :

Асистент
Универзитет у Београду
Машински факултет
Катедра за производно машинство
Краљице Марије 16
11000 Београд
Србија

 

Образовање:

2004-2009

дипл.маш.инж. Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство

2009

Студент докторских студија, Универзитет у Београду, Машински факултет

 

Стипендије:

2008-2009
2010

Фонд за младе таленте
Министарство за науку и технолошки развој


Професионално искуство:

2010-

Асистент Универзитет у Београду Машински факултет

 

 

Наставне области, предмети:

2010 -

Менаџмент квалитетом

 

Аутоматизација производње

 

Производне технологије и метрологија

 

Технологија машинске обраде

 

 

Истраживачки рад:

У својству стипендисте Министарства за науку и технолошки развој учествује у реализацији пројекта под називом: “Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије”.