ELABORATI PROJEKATA

[1] Tanović, Lj., Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije, TR-14034, Godišnji izveštaj (april 2008-april 2009), Mašinski fakultet Beograd, Maj 2009.