СПИСАК РАДОВА

[1] Стојадиновић, С., Милутиновић, Д., Славковић, Н., OFF - LINE PROGRAMIRANJE I SIMULACIJA ĆELIJE NA BAZI ROBOTA MITSHUBISHI MOVE MASTER, 36. JUPITER konferencija, Зборник радова, Београд, 2010.