БИОГРАФИЈА

 

Општи подаци:

 

Име и презиме:

Саша Т. Живановић

Датум и место рођења:

10. децембар 1969, Параћин.

Звање:

редовни професор, Универзитет У београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство

Функције:

 

2001 - 2003

Секретар Катедре за производно машинство

2011 -

Руководилац Центра за нове технологије (od 06.5.2011.)

2014 -

Руководилац Лабораторије за обрадне системе 

Образовање:

 

1989 - 1995

Студије на Машинском факултету у Београду, одсек Производно машинство

17.2.1995.

Одбрањен дипломски рад на тему: Методи конципирања флексибилног технолошког модула. Дипломирани машински инжењер

1995 - 1997

Последипломске студије (магистарске) на Машинском факултету у Београду

24.7.2000.

Oдбрањена магистарска теза под насловом: Технолошки модул са паралелним механизмом. Магистар техничких наука

16.7.2010.

Одбрањена докторска дисертација под насловом: Конфигурисање нових машина алатки. Доктор техничких наука

Професионално искуство:

 

1995 - 2000

Асистент-приправник, Машински факултет, Универзитет у Београду

2000 - 2011

Асистент, Машински факултет, Универзитет у Београду

2011 - 2015

Доцент, Машински факултет, Универзитет у Београду

2015 - 2020 Ванредни професор, Машински факултет, Универзитет у Београду
2020 - Редовни професор, Машински факултет, Универзитет у Београду

Наставне области, предмети:

 

1995 - 2005

Машине алатке; Технологија машиноградње; Технологија бродоградње; Индустријски роботи; Производни системи; Пројектовање обрадних система.

2005 - 2011

Машине алатке; Технологија машинске обраде; Технологија бродоградње; Машине алатке и роботи нове генерације; Машине алатке М.; Индустријски роботи.

2011-

ОАС: Машине алатке; Завршни предмет Машине алатке; Технологија машинске обраде; Технологија бродоградње.
МАС: Машине алатке и роботи нове генерације; Машине алатке М; Стручна пракса М-ПРО;
New Generation of Machine Tools and Robots. Маchine Tools M.

ДАС: CAD/CAM и интеграција пројектовања производа и технологија;

Испитивање и оптимизација обрадног система.

Педагошка активност:

 

Учествовао на усавршавању наставних програма, посебно у развоју лабораторијског рада, кроз израду више учила, која се користе у извођењу наставе на предметима Катедре за производно машинство: функционалних симулатора машина са паралелном кинематиком (p3 i PaKiCUT), троосне машине са паралелном кинематиком (стоне и индустријске), индустријског робота за вишеосну обраду са програмирањем као за нумерички управљану машину алатку, стоне двоосне реконфигурабилне машине са паралелном кинематиком – МОМА, радног места за испитивање тачности стругова, са и без нумеричког управљања, радног места за испитивање тачности нумерички управљаних глодалица, радног места за електроерозиону обраду, радног места за нови метод програмирања нумерички управљаних машина алатки применом пртокола STEP-NC.

Истраживачки рад:

 

Као истраживач учествовао је у реализацији већег броја домаћих и међународних пројеката у области: производног машинства, машина алатки, машина са паралелном кинематиком, индустријских робота, флексибилних технолошких система, CAD/CAM, вишеосне обраде, електроерозионе обраде. Као аутор и коаутор, објавио је преко 160 референци у домаћим и међународним часописима као и на домаћим и међународним научним скуповима, које је са успехом саопштио пред широм стручном јавношћу. Коаутор и аутор је  више техничких решења. .

 

Награде:

 

2005

Годишња награда Привредне Коморе Београда за техничко унапређење ТРООСНА МАШИНА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ LOLA pn101_4 V1. (учесник на пројекту) у 2005. години.

2005

Grand Prix Изложба "ПРОНАЛАЗАШТВО – БЕОГРАД 2005" за решење ТРООСНА МАШИНА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ LOLA pn101_4 V1. Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београда. (учесник на пројекту), у 2005. години.

2007

Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2007. години за освојено друго место у генералном пласману.

2011

Годишња награда Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације Конфигурисање нових машина алатки одбрањену на Машинском факултету Универзитета у Београду у школској 2009/2010. години.

2011

Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинама од мекших материјала средње и ниже класе тачности, остварено у 2009/2010. години.

2011

Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2011. години за освојено четврто место у генералном пласману у категорији реализоване иновације..

Остало:

 

Учествовао у организацији Саветовања Производног машинства Србије и већег броја ЈУПИТЕР конференција. Говори и пише енглески језик. Користи софтвере: PTC Pro/Engineer, PTC Creo, STEP-NC Machine, Matlab.
Одржава сајтове групе предмета Машине алатке и сајт Показног центра за машине са паралелном кинематиком..