ПРОЈЕКТИ


Учешће у научно-истраживачким, стручним и образовно-развојним националним и међународним пројектима

 1. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, од 1996. до 1999. ИСТРАЖИВАЊЕ И ОСВАЈАЊЕ МЕТОДА, ТЕХНОЛОГИЈА И СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ФАБРИКА БУДУЋНОСТИ И ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕЗАВИСНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ У МАШИНОГРАДЊИ (11Е08ПТ1)
 2. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, од 1996. до 1999. ИСТРАЖИВАЊЕ И ОСВАЈАЊЕ МЕТОДА, ТЕХНОЛОГИЈА И СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ФАБРИКА БУДУЋНОСТИ И ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕЗАВИСНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ У МАШИНОГРАДЊИ (11Е08ПТ1)
 3. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, од 2001. до 2003. ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ -МИС.3.02.0101.Б, Машински факултет, Београд (М. Главоњић, Д. Милутиновић, С. Живановић) - руководилац: М. Главоњић
 4. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, од 2004. до 2007. ПЕТООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ – ТР-6309Б, Машински факултет, Београд (М. Главоњић, Д. Милутиновић, С. Живановић) - руководилац: М. Главоњић
 5. Иновациони пројекат финансиран од МНТР Републике Србије, 2006. ФУНКЦИОНАЛНИ СИМУЛАТОР ТРООСНИХ МАШИНА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ – ИП 8115, Машински факултет, Београд -руководилац: Д. Милутиновић
 6. Међународни ЕУРЕКА пројекат финансиран од МНТР Републике Србије, од 2004. до 2005. EUREKA Project PAKICUT E!3239, DEVELOPMENT OF PARALLEL KINEMATIC DEVICE INTEGRATED INTO 3-AXIS MILLING CENTRE TO ENABLE MULTI-AXIS CUTTING PROCESSES, Project leadres: Prof Dr. Konstantin Bouzakis (Greece), Prof Dr. Dragan Milutinovic (Serbia & Montenegro)
 7. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, од 2007. до 2010. РАЗВОЈ ТЕХНОЛОГИЈЕ ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ СЛОЖЕНИХ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМАЋЕ ИНДУСТРИЈЕ - ТП - 14034, , Машински факултет, Београд - руководилац: Љ. Тановићž
 8. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, за период од 2011. до 2014. са продужетком до краја 2019. године, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-35022.
 9. Пројекат технолошког развоја финансиран од МНТР Републике Србије, за период од 01.01. 2020. до 31.12.2020. под насловом „ИНТЕГРИСАНА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ МАКРО, МИКРО И НАНО МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА“ – подпројекат ТР-35022 Развој нове генерације домаћих обрадних система, према уговору о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020 (ев.бр. 451-03-68/2020-14/200105 од 24.01.2020).

Техничка решења

 1. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Квргић, В., Димић, З., Живановић, С.: Троосна вертикална глодалица са паралелном кинематиком, Машински факултет, Београд, 2008. (М81)
 2. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Славковић, Н., Димић, З., Кокотовић, Б., Живановић, С.: Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинама од мекших материјала средње и ниже класе тачности, Машински факултет, Београд, 2009. (М81)
 3. Главоњић М., Милутиновић Д., Квргић В., Живановић С., Димић З, Славковић, Н.: Мини лабораторијска и едукациона стона троосна глодалица са паралелном кинематиком, Техничко решење (Нови производ, М82), Машински факултет Београд, 2012.
 4. Милутиновић Д., Славковић, Кокотовић Б., Н., Димић З., Главоњић М., Милутиновић М., Живановић С.: Паралелни ДЕЛТА робот за паковање производа кондиторске и фармацеутске индустрије и монтажу микро компонената, Техничко решење (Индустријски прототип М82), Машински факултет Београд, 2012.
 5. Живановић, С., Главоњић, М., Кокотовић, Б., Димић, З.: Стона двоосна реконфигурабилна машина са паралелном кинематиком – МОМА, Техничко решење (Нови лабораторијски производ, М82), Универзитет у Београду, Машински факултет, 2014.
 6. Милутиновић, Д., Кокотовић, Б., Славковић, Н., Живановић, С.: Механизам активног П-зглоба као еквивалента комбинације обртног зглоба и сегмента константне дужине, Техничко решење (Нови производ М82), Универзитет у Београду, Машински факултет, 2014.
 7. Славковић, Н., Милутиновић, Д., Живановић, С., Кокотовић, Б., Милутиновић, М., Метод компензације грешака изазваних силама резања при обради роботима, Техничко решење (Нова метода М85), Универзитет у Београду, Машински факултет, 2016
 8. Живановић, С., Димић, З., Кокотовић, Б., Василић, Г., Воркапић, Н., Славковић, Н., Едукациона виртуелна петоосна машина алатка интегрисана са системом програмирања и управљања, Техничко решење (Виртуелни прототип, софтвер, М85), Универзитет у Београду, Машински факултет, 2020.

Elaborati i izveštaji projekata

 1. Главоњић,М., Милутиновић, Д., Кокотовић, Б., Живановић, С.: МОДЕЛ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ АЛАТКЕ И РОБОТА, Елаборат НМА 01-96, Машински факултет, Београд, 1996.
 2. Калајџић, М., Главоњић, М., Кокотовић, Б., Петровић, П.,Васић, И., Живановић, С.: Поповић, Н., Бошковић, А., Секулић, В., ФЛЕКСИБИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ ДЕЛОВА И ПОВЕЗИВАЊЕ ЦАД СА СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА ФЛЕXИ 500-2, Елаборат ФТС 03-97, Машинским факултет, Београд, март 1997.
 3. Главоњић, М., Милутиновић,Д., Живановић, С., Кокотовић, Б.: ЕДУКАЦИОНА МАШИНА АЛАТКА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, ЕЛАБОРАТ НМА 01-99, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД, 1999.
 4. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: КОНЦЕПЦИЈА ПОГОНСКИХ ОСА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИМУЛАТОРА ТРООСНЕ МАШИНЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 01-03-2002, Машински факултет, Београд, 2002.
 5. Главоњић, М. ,Милутиновић, Д., Живановић,С.: УНУТРАШЊА ИНТЕРПОЛАЦИЈА ПОГОНСКИХ ОСА ФУНКЦИОНАЛНОГ СИМУЛАТОРА. ПОСТПРОЦЕСОР ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ СИМУЛАТОР ТРООСНЕ МАШИНЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ, Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 02-03-2002, Машински факултет, Београд, 2002.
 6. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ФУНКЦИОНАЛНИ СИМУЛАТОР ТРООСНЕ ГЛОДАЛИЦЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ. НОВА НАМЕНА ОБРАДНОГ ЦЕНТРА ИЛР ХБГ 80 СА ЈЕДИНИЦОМ БОСЦХ СYСТЕМ 5З. ЕДУКАЦИОНИ КОМПЛЕТ ТЕХНОЛОШКИХ МОДУЛА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, Пројекат:Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 03-03-2002, Машински факултет, Београд, 2002.
 7. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОДАБРАНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, Пројекат:Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 01-03-2003, Машински факултет, Београд, 2003.
 8. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ. ЦАД/ЦАМ ПРОГРАМИРАЊЕ П3-ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ АЛАТКЕ, Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 02-03-2003, Машински факултет, Београд, 2003.
 9. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ПРОЈЕКАТ ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 03-03-2003, Машински факултет, Београд, 2003.
 10. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТРООСНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ГЛОДАЛИЦЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, Пројекат: Троосне паралелне машине - МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 01-02-2004-01-02, Машински факултет, Београд, 2004.
 11. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ПРОТОТИП ТРООСНЕ МАШИНЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ ЛОЛА пн101_4 В1., Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 01-02-2004-02-02, Машински факултет, Београд, 2004.
 12. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: СИСТЕМ ЗА КАЛИБРАЦИЈУ, Пројекат: Троосне паралелне машине - МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 02-02-2004-01-02, Машински факултет, Београд, 2004.
 13. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: ПОКАЗНИ ЦЕНТАР ЗА ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, Пројекат: Троосне паралелне машине -МИС.3.02.0101.Б, Елаборат 02-02-2004-02-02, Машински факултет, Београд, 2004.
 14. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: Елаборат: МИС.3.02.0101.Б ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ, Машински факултет, Београд, 2004.
 15. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С.: РАЗВОЈ УРЕЂАЈА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ СА ТРООСНИМ ОБРАДНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ВИШЕОСНЕ ПРОЦЕСЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, ЕУРЕКА пројекат Е!3239, Извештај за 2004. годину, Машински факултет Београд, 2004.
 16. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: КОНЦИПИРАЊЕ ЈЕДНЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ ТРООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, Пројекат: Петоосне паралелне машине - 006309, Елаборат 01-02-2005-01-01, Машински факултет, Београд, 2005.
 17. Главоњић, М., Милутиновић, Д., Живановић, С.: КОНФИГУРИСАЊЕ ЈЕДНЕ ПЕТООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, Пројекат: Петоосне паралелне машине - 006309, Елаборат 02-02-2005-01-01, Машински факултет, Београд, 2005.
 18. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С.: РАЗВОЈ УРЕЂАЈА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ СА ТРООСНИМ ОБРАДНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ВИШЕОСНЕ ПРОЦЕСЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, ЕУРЕКА пројекат Е!3239, Извештај за 2005. годину, Машински факултет Београд, 2005.
 19. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С.: ФУНКЦИОНАЛНИ СИМУЛАТОР ТРООСНИХ МАШИНА СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, Иновациони пројекат, Евиденциони број уговора ИП06-8115Б, Извештај за првих шест месеци 2006. године, Машински факултет Београд, септембар 2006.
 20. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С.: Функционални симулатор троосних машина са паралелном кинематиком, Иновациони пројекат, Евиденциони број уговора ИП06-8115Б, Завршни извештај, Машински факултет Београд, јануар 2007.
 21. Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С.: ПЕТООСНЕ ПАРАЛЕЛНЕ МАШИНЕ, ТР-6309Б, Завршни извештај, Машински факултет Београд, Април 2008.
 22. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С., Славковић, Н., и други, РАЗВОЈ ТЕХНОЛОГИЈА ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ СЛОЖЕНИХ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМАЋЕ ИНДУСТРИЈЕ, ТР-14034, Годишњи извештај (април 2008 - април 2009), Машински факултет Београд, Мај 2009.
 23. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Главоњић, М., Живановић, С., Славковић, Н., и други, РАЗВОЈ ТЕХНОЛОГИЈА ВИШЕОСНЕ ОБРАДЕ СЛОЖЕНИХ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМАЋЕ ИНДУСТРИЈЕ, ТР-14034, Завршни извештај (Период реализације пројекта: 01/04/2008-31/03/2010), Машински факултет Београд, 2010.
 24. Тановић, Љ., Бојанић, П., Главоњић, М., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Кокотовић, Б., Живановић, С., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај: Резултати пројекта по активностима и фазама у 2011. години, Машински факултет Београд, 2011 .
 25. Тановић, Љ., Бојанић, П., Главоњић, М., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Кокотовић, Б., Живановић, С., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01. 2012. до 31.12.2012., Машински факултет, Београд, 2012 .
 26. Тановић, Љ., Бојанић, П., Главоњић, М., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Кокотовић, Б., Живановић, С., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01. 2013. до 31.12.2013., Машински факултет, Београд, 2013 .
 27. Тановић, Љ., Бојанић, П., Главоњић, М., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Кокотовић, Б., Живановић, С., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01. 2014. до 31.12.2014., Машински факултет, Београд, 2014 .
 28. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Живановић, С., Кокотовић, Б., Поповић, М., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01.2015. до 31.12.2015., Машински факултет, Београд, 2015 .
 29. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Живановић, С., Кокотовић, Б., Поповић, М., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01.2016. до 31.12.2016., Машински факултет, Београд, 2016 .
 30. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Живановић, С., Кокотовић, Б., Поповић, М., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01.2017. до 31.12.2017., Машински факултет, Београд, 2017 .
 31. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Живановић, С., Кокотовић, Б., Поповић, М., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01.2018. до 31.12.2018., Машински факултет, Београд, 2018 .
 32. Тановић, Љ., Милутиновић, Д., Мајсторовић, В., Пузовић, Р., Живановић, С., Кокотовић, Б., Поповић, М., Славковић, Н., и други, Развој нове генерације домаћих обрадних система, ТР-035022, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период 01.01.2019. до 31.12.2019., Машински факултет, Београд, 2019 .