Биографски подаци

Др Живана Јаковљевић

Образовање:

1990       Основну школу у Лучанима је завршила са одличним успехом и за постигнуте резултате је награђена дипломом “Вук Караџић”.
1994       Гимназију у Пожеги је завршила са одличним успехом и за постигнуте резултате је награђена дипломом “Вук Караџић”.
1999       Дипломирала на Машинском факултету у Београду са просечном оценом 9,16 и оценом 10 на дипломском раду из предмета “Машине алатке”, ментор проф. др Милош Главоњић. Током студија је више пута награђивана наградама за најбоље студенте поводом Дана Факултета. Била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, Фонда Мадлена Јанковић и добитник Норвешке стипендије.
2004       На Машинском факултету у Београду одбранила магистарску тезу под насловом: „Примена вејвлет трансформације у препознавању нестационарних феномена у области производних технологија“, ментор проф. др Петар Б. Петровић.
2010       На Машинском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију под називом: „Учење и контекстно препознавање процеса спајања у роботизованој монтажи“, ментор проф. др Петар Б. Петровић.

Поседује активно знање енглеског, пасивно француског и основно немачког језика


Професионално искуство:

1999-2000      “Poimex” доо
2001-2005 Асистент приправник на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2002-2012 Члан Комисије за распоред наставе на Машинском факултету. За рад у овој комисији је 2009. године добила Захвалницу поводом Дана Факултета.
2005-2011 Асистент на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2005-2009 Учествовала је у извођењу вежби из предмета Управљачки рачунарски системи на Војној академији у Београду
2011-2016 Доцент на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2016-2020               Ванредни професор на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2015- Руководилац Лабораторије за аутоматизацију производних процеса
2020-               Редовни професор на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2018- Члан Савета Машинског факултета Универзитета у Београду
2019- Члан Центра за квалитет наставе и акредитацију Машинског факултета Универзитета у Београду
2019- Члан Комисије за репозиторијум Машинског факултета Универзитета у Београду


Педагошка активност:

2021- Кибернетско физички системи
2014- Аутоматизација производње
2014- Програмабилни системи управљања
2014- Дигитална обрада нестационарних сигнала
2012- Компјутерска графика
2011- Компјутерска симулација у аутоматизацији производње
2001-2012      На Машинском факултету у Београду је учествовала у извођењу вежби из предмета: Пројектовање обрадних система (израда пројектних задатака и лабораторијске вежбе), Кибернетика (израда пројектних задатака и лабораторијске вежбе), Управљање квалитетом производа (израда самосталних задатака и лабораторијске вежбе), Теорија процеса обраде (лабораторијске вежбе), Технологија машиноградње (лабораторијске вежбе), Технологија машинске обраде (лабораторијске вежбе), Машине алатке (лабораторијске вежбе), Програмабилни системи управљања (лабораторијске вежбе), Технологија монтаже (израда пројектних задатака, аудиторне и лабораторијске вежбе), Мехатронски системи (израда пројектних задатака, аудиторне и лабораторијске вежбе) и Производне технологије и метрологија (лабораторијске вежбе).
2005- Учествовала је као члан комисије у изради две докторске дисертације и преко 50 дипломских и мастер радова;
2014- Потенцијални је ментор за два студента докторских студија и ментор десет одбрањених M.Sc. радова


Остале активности:

Уређивање зборника радова

       Majstorovic, V., Jakovljevic, Z., Proceedings of 5th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Published by Springer Heidelberg, ISBN: 978-3-319-56429-6

Председник организационих одбора конференција

       The 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing – AMP I4.0 2018, Belgrade (Serbia), June 5th-7th 2018 (over 30 leading international experts in the field; co-organized by American Embassy Belgrade, Fiat Chrysler Automobiles Serbia)
       The 5th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies – NEWTECH 2017, Belgrade (Serbia), June 7th-9th 2017 (over 50 international experts)

Рецензент у часописима (избор)

       IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
       IEEE Transactions on Industrial Informatics
       IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
       Measurement
       Soft Computing
       Robotics and Computer Integrated Manufacturing
       Journal of Intelligent Manufacturing
       Journal of Mechanical Science and Technology
       International Journal of Advanced Manufacturing Technology
       Advances in Manufacturing
       Geoscience and Remote Sensing Letters
       Assembly Automation
       Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

Члан програмских одбора конференција (избор)

       8th Manufacturing Engineering Society International Conference MESIC hosted by the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial [1] (ETSIDI) of the Polytechnic University of Madrid (UPM), Madrid (Spain) on June 19-21, 2019
       The 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing – AMP I4.0 2018, Belgrade (Serbia), June 5th-7 th 2018
       International scientific conference ETIKUM 2014-2018 - Metrology and quality in production engineering and environmental protection, Novi Sad 2014-2018 (5 conferences)