Учешће у научно-истраживачким, стручним и образовно-развојним пројектима

 

/1/ Милачић,В., Бојанић,П., Путник,Г., Бабић,Б., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, Идејни технолошки пројекат фабрике резервних делова опреме за рударство, металургију и неорганску технологију, Пројекат за РТБ-Бор, Извештај бр. 01-950 578-ППС-62-01-02.1/1990, Машински факултет, Београд, 1990.

/2/ Милутиновић,Д., Човић,Н., Петровић,П., Миљковић,З., и други, Системи индустријских робота, Пројекат 2.110 МНТ Владе Републике Србије, Годишњи извештај за 1990. за теме 2.110.3, 2.110.4, 2.110.5, Машински факултет, Београд, 1990.

/3/ Милутиновић,Д., Петровић,П., Миљковић,З., Развој индустријских робота универзалне апликације, Пројекат ПР 142 МНТ Владе Републике Србије, Тема: Развој методологије увођења робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1990.

/4/ Милутиновић,Д., Петровић,П., Миљковић,З., Флексибилни технолошки системи и флексибилне аутоматизоване фабрике, Пројекат ПР 151 МНТ Владе Републике Србије, Подпројекат 6: Интелигентни монтажни системи - пројекат SCARA робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1990.

/5/ Бојанић,П., Главоњић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, Идејни технолошки пројекат фабрике резервних делова опреме за рударство, металургију и неорганску технологију, Пројекат за РТБ-Бор, Изв. бр. 01-950 654-ППС-62-01-01.3/1992, Машински факултет, Београд, 1992.

/6/ Милутиновић,Д., Пилиповић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., Индустријска роботика, Пројекат МНТ Владе Републике Србије РФЗН: 1105А, Годишњи извештаји за 1991, 1992, 1993. годину, Машински факултет, Београд, 1993.

/7/ Милутиновић,Д., Милачић,В., Калајџић,М., Миљковић,З., и други, Развој и увођење робота, Стратешки пројекат МНТ Владе Републике Србије - РФТР: С.10534, Подпројекат: Развој методологије увођења робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1993.

/8/ Милачић,В., Путник,Г., Бабић,Б., Миљковић,З., Интелигентни технолошки системи, Стратешки пројекат МНТ Владе Републике Србије - РФТР: С.06.0546, Трогодишњи извештај 1991. - 1993, Машински факултет, Београд, 1993.

/9/ Милутиновић,Д., Пилиповић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА, Пројекат М1101 (пре1105А) МНТ Владе Реп. Србије, Четворогодишњи извештај, Београд, 1995.

/10/ Милутиновић,Д., Миљковић,З., и други, ИстраЖивање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, Пројекат 11Е08ПТ1 МНТ Владе Републике Србије (руководилац пројекта проф. др Милисав Калајџић), Годишњи извештаји о резултатима потпројекта: Индустријски роботи, Београд, 1996, 1997. и 1998.

/11/ Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ РОБОТСКИХ СИСТЕМА ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРИМЕНЕ, Пројекат МНТ Владе Републике Србије РФТР: Ф.1.03.07.295., Годишњи извештаји о резултатима потпројекта: Развој експерт система за пројектовање роботизованих радних места, Машински факултет, Београд, 1995, 1996 и 1997.

/12/ Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ КОМПОНЕНТИ ЛИНИЈА И СИСТЕМА ВИСОКО АУТОМАТИЗОВАНИХ И РОБОТИЗОВАНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ, Пројекат МНТ Владе Републике Србије: С.5.33.69.0144, Годишњи извештај о резултатима потпројекта 1: Интелигентна роботизована монтажа и паковање, Београд, 1999.

/13/ Милутиновић,Д., Миљковић,З., ИстраЖивање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, Пројекат 11Е08ПТ1 МНТ Владе Републике Србије (руководилац пројекта проф. др Милисав Калајџић), Завршни извештај о резултатима потпројекта: Индустријски роботи, Београд, 19992000.

/14/ Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ КОМПОНЕНТИ ЛИНИЈА И СИСТЕМА ВИСОКО АУТОМАТИЗОВАНИХ И РОБОТИЗОВАНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ, Пројекат МНТ Владе Републике Србије: С.5.33.69.0144, Завршни извештај о резултатима потпројекта 1: Интелигентна роботизована монтажа и паковање, Београд, 2000.

/15/ Милутиновић,Д., Калајџић,М., Бојанић,П., Пилиповић,М., Главоњић,М., Миљковић,З., Пројекат иновације знања у областима од интереса за фабрику Милан Благојевић-Смедерево, Машински факултет, Београд, 2000.

/16/ Калајџић,М., Миљковић,З., Бабић,Б., Кокотовић,Б., и други, РАЗВОЈ МЕТОДА АУТОМАТИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ОБРАДНИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.0127.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/17/ Тановић,Љ., Калајџић,М., Пузовић,Р., Миљковић,З., и други, ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ УРЕЗНИКА ОД САВРЕМЕНИХ АЛАТНИХ МАТЕРИЈАЛА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.032.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/18/ Лукић,Љ., Калајџић,М., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, ТЕшКЕ CNC АЛАТНЕ МАшИНЕ И ОБРАДНИ ЦЕНТРИ, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.0176.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/19/ Миљковић,З., Милановић,Д., Нешић,Н., Стошић,Д., Милановић,С., Пројектовање производних процеса у предузећу Монтпројект - Београд, Технолошки пројекат, Финансирао Монтпројект - Београд, 2004.

/20/ Миљковић,З., Бошњак,С., Анализа техничко-технолошких могућности компаније ИМК 14. ОКТОБАР - Крушевац, Елаборат, Финансирао Deloitte - Београд, 2004.

/21/ Миљковић,З., Анализа техничко-технолошких могућности компаније Радоје Дакић АД - Подгорица, Елаборат, Финансирао Deloitte - Београд, 2004.

/22/ Калајџић,М., Миљковић,З., Бабић,Б., Лукић,Љ., Ђапић,М., и други, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОМАТИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ОБРАДНИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА У ИНДУСТРИЈИ ПРЕРАДЕ МЕТАЛА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНЗЖС Владе Републике Србије: ТР-6319Б, Годишњи извештаји, Београд, 2005, 2006, 2007 31.03.2008.

/23/ Бућан,М., Бабић,Б., Миљковић,З., и други, РАЗВОЈ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВИСОКО ПРОДУКТИВНИХ ТЕшКИХ CNC АЛАТНИХ МАшИНА, Пројекат технол. развоја, финансиран од МНЗЖС Владе Реп. Србије: ТР-6332Б, Годишњи извештаји, Београд, 2005, 2006, 2007 31.03.2008.

/24/ Бабић,Б., Миљковић,З., Нешић,Н., Управљање технолошким информацијама у предузећу Buck - Београд, Технолошки пројекат, Финансирао Buck - Београд, 2006.

/25/ Огњановић,М., Росић,Б., Рашуо,Б., Бабић,Б., Миљковић,З., Зрнић,Н., Маринковић,А., и други, Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering, Међународни пројекат TEMPUS JEP 40069-2005 (Конзорцијум: Technische Universitaet Carolo Wilhelmina Braunschweig-Germany, Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg Erlangen-Germany, University of Belgrade-Serbia, MATMEC Bologna-Italy, University of Kragujevac -Serbia), 01.09.2006. 31.08.2008.

/26/ Калајџић,М., Миљковић,З., Пузовић,Р., Ракановић,Р., Савковић,М., и други, НОВО РЕШЕЊЕ МОДУЛАРНЕ МЕТАЛНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ, Пројекат у оквиру програма иновационе делатности, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Владе Републике Србије: Ев.бр. 451-01-02960/2006-09, Београд, 01.07.2007. 30.06.2008.

/27/ Бабић,Б., Миљковић,З., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Снимање рада и одговарајућих времена линија за производњу лименки у компанији ФМП д.о.о. - Београд, Елаборат, Финансирао ФМП д.о.о., 2008.

/28/ Миљковић,З., Вуковић,Н., Алексендрић,Д., Бабић,Б., Ћировић,В., Бојовић,Б., Јовановић,Р., ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА У ОБРАЗОВАЊУ МЕХАТРОНИЧАРА , Пројекат НИП-а у домену развоја образовања (евиден. број 13200601), који је финансирало Министарство за телекомуникације и информатичко друштво Владе Републике Србије, Реализатор: Машински факултет у Београду, 20082009.

/29/ Алексендрић,Д., Ћировић,В., Миљковић,З., Бабић,Б., Вуковић,Н., ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, Пројекат Министарства за НИП Владе Реп. Србије (евиден. број 13700800), Реализатор: Машински фак. у Београду,2009.

/30/ Бабић,Б., Миљковић,З., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Митић,М., ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА У ДОМЕНУ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕЛОВА ОД ЛИМА, Пројекат технолошког развоја који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Владе Републике Србије: ТР-14031, Београд, 20082010.

/31/ Недељковић,М., Mansour,A.A., Mansour,I., Лазић,Д., Матијевић,М., Ћојбашић,Ж., Митровић,Р., Илић,Б., Бабић,Д., Милованчевић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., и други, International Accreditation of Engineering Studies, Међународни TEMPUS пројекат 144856-TEMPUS-2008-RS-JPGR (Конзорцијум: Technical University Munich-Germany, Karlsruhe Institute of Technology-Germany, ASIIN e.V.-Germany, Politechnical University of Catalonia, Barcelona-Spain, Imperial College London-Great Britain, Robotina d.o.o.-Slovenia, German University in Cairo GUC-Egypt, University of Belgrade-Serbia, University of Kragujevac-Serbia, University of Ni-Serbia, Ministry of Education-Serbia, Institute Mihajlo Pupin-Serbia, Informatika d.o.o.-Serbia, IvDam Process Control d.o.o.-Serbia), 2009 2012.

/32/ Бабић,Б., Миљковић,З., Петровић,М.М., ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОИЗВОДНОМ МАШИНСТВУ, Пројекат (ев. бр. 3119/1 од 05.12.2017. године) у оквиру програмске активности Развој високог образовања који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ИД одлуке о прихватању пројекта - 376, Београд, 20172018.

/33/ Бабић,Б., Миљковић,З., Бугарић,У., Матија,Л., Јаковљевић.Ж., Јовановић,Р., Бојовић,Б., Петровић,М.М., Вуковић,Н., Митић,М., Петровић,А., Недељковић,Д., Милеуснић,И., Лазаревић,И., Јокић,А., Миљковић,К., Јевтић,Ђ., Којић,Д., Петронијевић,Ј., ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Реп. Србије: ТР-35004, Београд, 20112019.

/34/ Коруга,Ђ., Миљковић,З., Шијачки,В., Бојовић,Б., Стаменковић,Д., Мунћан,Ј., Голубовић,З., и други, ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАНОМАТЕРИЈАЛА ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЕ ВРСТЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА И РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ ДИЈАБЕТЕСА, Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ИИИ-45009, Београд, 20112019.

/35/ Миљковић,З., Бабић,Б., Бугарић,У., Јаковљевић.Ж., Јовановић,Р., Петровић,М.М., Славковић,Н., Петровић,Ј., Недељковић,Д., Весовић,М., Јокић,А., Миљковић,К., Јевтић,Ђ., Перишић,Н., Лабан,Л., Петровић,А., DEEP MACHINE LEARNING AND SWARM INTELLIGENCE-BASED OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR CONTROL AND SCHEDULING OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS IN INDUSTRY 4.0 - MISSION4.0 (http://mission4-0.mas.bg.ac.rs/), Пројекат Машинског и Филозофског факултета у Београду, у оквиру Програма за развој и примену вештачке интелигенције (https://www.irt3000.com/sr/vesti/2020080615054327/odobren_projekat_masinskog_fakulteta_u_oblasti_vestacke_inteligencije_koji_%C4%87e_finansirati_fond_za_nauku_rs/), који је финансирао Фонд за науку Републике Србије (евиденциони број 6523109, представљен на посећеној изложби на Калемегдану: http://elementarium.cpn.rs/u-centru/otvorena-izlozba-posvecena-projektima-iz-oblasti-vestacke-inteligencije/?script=lat; и у многим електронским медијима: https://nationalgeographic.rs/nauka/vesti-i-zanimljivosti/a26668/najbolji-projekti-srpskih-naucnika-mission4-0.html), Београд, 1.9.2020. - 31.12.2022.

/36/ Бабић,Б., Миљковић,З., Бугарић,У., Матија,Л., Јаковљевић.Ж., Јовановић,Р., Петровић,М.М., Петровић,А., Милеуснић,И., Недељковић,Д., Јокић,А., Миљковић,К., Јевтић,Ђ., Весовић,М., Лабан,Л., Перишић,Н., ИНТЕГРИСАНА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ МАКРО, МИКРО И НАНО МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА - ДУБОКО МАШИНСКО УЧЕЊЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА У ПРОИЗВОДНОМ МАШИНСТВУ, Потпројекат Машинског факултета у Београду, у оквиру технолошког развоја, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије закључно са 2022. годином, а од 2023. године, финансира га Министарство науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије (уговори бр. 451-03-68/2020-14/200105, 451-03-9/2021-14/200105, 451-03-68/2022-14/200105 и 451-03-47/2023-01/ 200105  оd 03.02.2023. године), Београд, 2020-2023.