Вежбе

 

Материјал са вежби се састоји из три лабораторијске и шест аудиторних вежби и сваки студент их добија на часу. При томе се најмање једна лабораторијска вежба реализује кроз посету фабрици.

 

Материјал за вежбе:

 

Метролошки примитиви и њихови параметри

Кодови за симулацију путање

Обрасци за дистрибуцију мерних тачака

Насловна

Заглавље

 

 

 

  

  Почетна     Књига предмета     Предавања     Вежбе     Вести