INŽENJERSKA KIBERNETIKA

 

 

Informacije vezane za Kolokvijum 1

Oblast:

Teoretska pitanja iz oblasti Teorije opštih sistema. Zadatak iz numeričke simulacije dinamičkih sistema u MatLab okruženju.

Sva pitanja i zadaci ce biti isključivo iz materijala koji je obrađivan na predavanjima i vežbanjima. Teorija automata nije obuhvaćena ovim kolokvijumom.

Ocenjivanje:

Kolokvijum se ocenjuje procentualno od 0 do 100% i ocena sa kolokvijuma ulazi u konačnu ocenu prema modelu ocenjivanja koji se primenjuje na predmetu Inženjerska kibernetika.