МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА - ПРО220-0302

 

 

Циљ предмета је оспособљавање студената да, кроз скуп менталних и алгоритамских процедура, укључујући и технике вештачке интелигенције, доносе ваљане одлуке у процесу развоја производа и дизајна у целини. Наглашен је и развој креативних способности студената у побољшању пројектног решења производа, примењујућу методологију базирану на концепцијском пројектовању, са посебним акцентом на функције претраживања оптималног решења и одређивање функција одлучивања коришћењем интелигентних агената, уз комплексно коришћење информационо-комуникационих технологија. Исходи предмета су: имплементација развијених софтвера у решавању типичних технолошких проблема, уз свеобухватну примену метода одлучивања базираних на парадигмама вештачке интелигенције; самосталан избор метода базираних на примени вештачких неуронских мрежа у функцији тражења оптималног решења у процесу развоја производа и способност за тимски рад.

 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ:

 

        проф. др Зоран Миљковић

        кабинет: 531

        е-пошта: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: уторак 11:00-12:00, петак 9:30-10:30

 

 

        доц. др Mилица Петровић

        кабинет: 228 и 240 (ЦeНТ)

        е-пошта: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs

        пријем студената: петком 11:00 до 13:00

 

 

 

 

План и програм предмета:

 

 

План и програм предмета-Course Outline (pdf)

 

           

 

МАТЕРИЈАЛИ СА ПРЕДАВАЊА (pdf):

 

 

Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања
Радна недеља Наставне целине
Материјали са предавања

I

 

Увод у теорију одлучивања

 


AТ-1-Увод у теорију одлучивања-handout

 

АТ-1-Увод у теорију одлучивања-презентација


ПА-1-Интелигентни системи-увод


ПА-1-Правила игре

 

ПА-1-Интелигентни_

систем_пример-

Резултати_

симулацијеII

Концепцијско пројектовање и варијабле одлучивања

 


 

 

 

 

 

 

 

AТ-2-Концепцијско пројектовање и варијабле одлучивања-

handout

 

AТ-2-Концепцијско пројектовање и варијабле одлучивања-презентација

 

DFX_DUM_23012007-Erlagen

 

ПА-2-Концепцијско пројектовање

 

 

III

 

Хибридни интелигентни технолошки системи

 


 

 

 

 

AТ-3-Хибридни интелигентни технолошки системи-handout


AТ-3-Хибридни интелигентни технолошки системи-презентација


ПА-3-Хибридни интелигентни технолошки системи-вежбе

IV

 

Машинско учење и одлучивање

 


 

 

 

AТ-4-Машинско учење и одлучивање-

handout


AT-4-Машинско учење и одлучивање-презентација

 

ПА-4-Машинско учење и одлучивање-презентација

 

Увод у Матлаб

 

Вежбе-Матлаб

 

V

 

Вештачке неуронске мреже

 


 

 

 

АТ-5-Вештачке неуронске мреже-handout

 

АТ-5-1-Вештачке неуронске мреже-презентација

 

АТ-5-2-Вештачке неуронске мреже-презентација

VI

Тест

 


 

 

RWTH-Toolbox-основе

 

RWTH-MindstormsNXT

 

LEGO firmware-patch

VII и VIII

Технологичност производа, оптимизација технолошког процеса

 


AТ-6- Технологичност производа, оптимизација технолошког процеса-handout

 

AТ-6- Технологичност производа, оптимизација технолошког процеса-презентација

 

ПА-5-Параметри пројектовања базирани на оптимизацији токова материјала

IX

Примена вештачке интелигенције у тражењу оптималног решења


АТ-7-Примена вештачке интелигенције у тражењу оптималног решења-handout


АТ-7-Примена вештачке интелигенције у тражењу оптималног решења-презентација

X

Интелигентне машине и одлучивање

 


АТ-8-Интелигентне машине и одлучивање-handout


АТ-8-Интелигентне машине и одлучивање-презентација

 

ПЛ-5

XI

 

Развој производних технологија за 21. век

 


АТ-9-handout


АТ-9-презентација

XII

 

Тест

 


Тест бр.2
XIII

 

Преглед и оцењивање лабораторијских извештаја

 


 
XIV

Преглед пројектних задатака - верификација експерименталних резултата

 


 
XV

 

Завршни испит

 


 

ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:

 

 

 

Правила за израду пројектног задатка (doc)

 

МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА - ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Пројектни задатак (pdf)

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ СТУДЕНАТА:

 

 


ГРУПА I
ЕЛАБОРАТИ
Елаборат -_Група1

 

 

МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА - ШКОЛСКА 2010/2011. ГОДИНА:

 

МО - Материјали са предавања

 

МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА - ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА:

 

МО - Материјали са предавања

 

 

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР РАД (M.Sc.)

 

Студент: Бранко Милорадовић

 

Прилог развоју интелигентног понашања мобилног робота у дефинисаном технолошком окружењу коришћењем метода одлучивања

 

 

 

Мастер рад (M.Sc.) (pdf)

Презентација (pptx)

 

 

Снимак кретања мобилног робота KheperaII

 

Снимак бр.1-Класификација препрека (wmv)

Снимак бр.2 (wmv)