ЛАБОРАТОРИЈА


ЛИТЕРАТУРА за лабораторијске вежбе МАШИНЕ АЛАТКЕ-ПРАКТИКУМ

Приказ садржаја и структуре Практикума


Прва лабораторијска вежба:

Руковање и ручно управљање машинама алаткама и руковање мерном опремом у Лабораторији за машине алатке.

Машине алатке за резање (презентација) lv_1_1_ppt.pdf 

Радни листовиradni_listovi.zip, crtez_a4.zip


Друга лабораторијска вежба:

Идентификација главних фактора обраде пластичним деформисањем.

Идентификација главних фактора обраде пластичним деформисањем (презентација) lv2_1_ppt.pdf

Допунски материјал: fazon1.dat, fazon2.dat, fazon3.dat, fazon4.dat, readme.txt :lv_2.zip


Трећа лабораторијска вежба:

Испитивање машина алатки.lv_3_1_ppt.pdf

Допунски материјал: obrasci_3lab.zip


Четврта лабораторијска вежба :

Програмирање машина алатки (ph42-CNC струг).

Обрасци

Цртежи

Формат радионичког цртежа

 

Програмирање НУМА (LOLA HMC500).

Поставке задатака за ручно програмирање PostavkaZadatka_4lab_2014.zip

Обрасци (План алата, План базирања и План обраде) obrasci_PAL_PLB_PLO_2012.zip

Каталог алата са скицамаHMC_KatalogAlataSaSkicama.pdf

 


 

Рукописи и подсетници Лабораторија Задаци Допунски ресурси