ЛАБОРАТОРИЈА

Од понуђених лабораторијских вежби сваке школске године се бирају четири.

ПЛАН ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19

 

Прва лабораторијска вежба:

Статичка крутост обрадног система

Упутство за извођење прве лабораторијске вежбе,  lv1_m.pdf

Помоћни материјал lv1_m.zip

Друга лабораторијска вежба:

Испитивање тачности стругова

Упутство за извођење друге лабораторијске вежбе, lv2_m.pdf

Образац за Извештај   izv_tac_strug_m.doc

Трећа лабораторијска вежба:

Радна тачност нумерички управљаних глодалица

Упутство за извођење треће лабораторијске вежбе, lv3_m.pdf

Презентација за извођење треће лабораторијске вежбе lv3_m_ppt.pdf

Образац за Извештај  izv_ispit_nu_glod.doc 

   

Четврта лабораторијска вежба:

Тест кружне интерполације

Упутство за извођење четврте лабораторијске вежбе, lv4_m.pdf

Помоћни материјал lv4_m.zip

Пета лабораторијска вежба:

Програмирање стоне реконфигурабилне модуларне машине алатке отворене архитектуре управљања

МОМА М2

Презентација за извођење лабораторијске вежбе lv5_m_ppt.pdf

Контуре за програмирање на МОМА М2 konture_moma2.pdf

Образац за Извештај rad_list_rec_ma_m.doc

Пример попуњеног обрасца за Извештај

Шеста лабораторијска вежба:

Објектно програмирање нумерички управљаних машина алатки

Презентација за извођење лабораторијске вежбе

Образац за Извештај izv_step_nc.doc

Помоћни материјал primeri_step_demo2018.zip

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2. лаб. вежба: Испитивање тачности стругова

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

3. лаб вежба: Радна тачност нумерички управљаних глодалица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5. лаб вежба:

Програмирање стоне реконфигурабилне модуларне

машине алатке отворене архитектуре управљања МОМА М2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6. лаб вежба:

Објектно програмирање нумерички управљаних машина алатки

  Презентацију приредили М. Главоњић, Б. Кокотовић, С.Живановић.

 

>