РУКОПИСИ И ПОДСЕТНИЦИ


ПОДСЕТНИЦИ ЗА ПРЕДАВАЊА

се деле на предавањима и шаљу мејлом

АН-1: Дефиниција, класификација и особине машина алатки. Конфигурација машине алатке. Ресурси за предмет.

АН-2: Радни дијаграм главног кретања машина за обраду резањем и електромеханички преносници за главно обртно кретање

АН-3: Енергетски биланс машина за обраду пластичним деформисањем.

АН-4: Радни дијаграм помоћних кретања машина за обраду резањем.

АН-5: Вођице машина алатки.

АН-6: Електромеханички преносници за помоћна кретања.

АН-7: Испитивање машина алатки.

АН-8: Управљање и програмирање машина алатки.

АН-9: Сага о машинама алаткама.

Рукописи и подсетници Лабораторија Задаци Допунски ресурси