Машине алатке M

ПОДСЕТНИЦИ ЗА ПРЕДАВАЊА

се деле на часовима

AH-1 Технолошка платформа за машине алатке. Ресурси за предмет. 3 часа.

AH-2 Механизми машина алатки. 5 часова.

AH-3 Конфигурисање машинa алатки. 4 часа.

AH-4 Управљање машина алатки отворене архитектуре. 4 часа.

AH-5 Објектно програмирање машина алатки. 4 часа.

AH-6 Испитивање машина алатки и обрадних система. 4 часа.

AH-7 Комплексне машине алатке. 2 часа.

AH-8 Опрема машина алатки и обрадних система. 2 часа.

AH-9 Ресурси за развој машина алатки и обрадних система. 2 часа.

Рукописи и подсетници Лабораторија   Семинарски рад

 

 

 

>