О ПРЕДМЕТУ


 Стил

Водич

Основни документ: Структура предмета Машине алатке

Програмске целине предмета ПРО210А007-0043.0000 - Машине алатке