ПРЕДАВАЊА

У школској 2023/2024. години предавања на овом предмету држаће

проф. др Саша Живановић

 Пријем студената је петком, од 13.00 до 15.00, у ЗМА (22). Питања и сугестије могу се у свако доба упутити и на адресу: szivanovic@mas.bg.ac.rs .

и

доц. др Бранко Кокотовић

Пријем студената је средом, од 13.00 до 15.00, у ЗМА (22). Питања и сугестије могу се у свако доба упутити и на адресу: bkokotovic@mas.bg.ac.rs

Предавања ће се држати тачно по Плану рада, који ће бити утврђен у првој радној недељи. 

  Организатор наставе на овом предмету је

Никола Воркапић, nvorkapic@mas.bg.ac.rs .