ПРЕДАВАЊА

Предавања. МА 3.4.5  

У школској 2023/2024. години предавања на овом предмету држаће

доц. др Бранко Кокотовић

Пријем студената је средом, од 13.00 до 15.00, у ЗМА (22). Питања и сугестије могу се у свако доба упутити и на адресу: bkokotovic@mas.bg.ac.rs

Проф. др Саша Живановић

 Пријем студената је петком, од 13.00 до 15.00, у ЗМА (22). Питања и сугестије могу се у свако доба упутити и на адресу: szivanovic@mas.bg.ac.rs .

Предавања ће се држати тачно по Плану рада, који ће бити утврђен у првој радној недељи. 

  Организатор наставе на овом предмету је

Никола Воркапић, маст. инж. маш.  nvorkapic@mas.bg.ac.rs 

 

Настава се у школској 2023-24 изводи ЧЕТВРТКОМ од 8.00 до 14.00 у  сали 214