ВАЖНО

Овај предмет је изборни, па се студирање на нашем Факултету

може успешно завршити и без слушања овог предмета.

 

Када неко жели да види полазне податке о овом предмету

најбоље је да прво погледа линк О предмету, а онда и линк План рада.

Ту су ове странице: Стил, Водич, Основни документ, Програмске целине, Календар наставе и План рада.

Они могу бити од користи за доношење одлуке приликом бирања изборних предмета.

 

Полазне поруке су следеће:

       Испит се може (и има) положити у радној недељи XV  семестра у којем је предмет слушан. Претпоставља се да изборни предмет студент бира у намери да преданим радом стекне знања (исходе) која му се нуде у Основном документу. Предмет је подешен за такве полазнике.

       Обавезе на овом предмету не могу да се испуне без помоћи предметног наставника и инструктора за све облике вежби. Зато је потребно да полазник овог курса ради на Факултету и код куће по Плану рада, који се утврђује у првој радној недељи.

       Пратеће документација са сајта овог предмета је компактна и постепено се распакује уз помоћ предметног наставника и инструктора.

       Овај курс није намењен за студирање на даљину.