ВЕСТИ

Ова страница је резервисана за новости, које ће се појавити између два радна дана у узастопним радним недељама. Повременим отварањем ове странице ваља проверавати да ли таквих вести има.

Настава се у школској 2019-20 изводи ЧЕТВРТКОМ од 8.00 до 14.00 у  сали 142