УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

Нове Технологије
ПРО 220-0104
 
Вежбе
Списак студената
Најновије вести
 

Ажурирани су резултати са тестова и постављена је финална збирна табела предиспитних активности!

Предиспитне активности

Срећно на испиту!



Предметни наставници: Проф. др Радован Пузовић, rpuzovic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: уторак, 12-14 h, каб. 257/2
                                         Проф. др Михајло Поповић, mpopovic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: среда, 12-13 h, каб. 229

Предметни сарадник: Доц. др Милош Пјевић, mpjevic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: понедељак 12-13 часова, каб. 257