ЕСПБ
1. година
2. година
3. година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5

Виши курс математике

1.1

Одабрана поглавља из механике или механике флуида

2.1

Изборни предмет

3.1

Припрема за пријаву дисертације
Рад на тексту дисертације
Рад на припреми одбране дисертације
5

Нумеричке методе

1.2

Изборни предмет

2.2

Изборни предмет

3.2

Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
5

ОМНИР и комуникација

1.3

Изборни предмет

2.3

Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
5

Изборни предмет

1.4

Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
10
Лабораторија, истраживање, публиковање (рад за дисертацију)
Обавезно држање помоћне наставе на нижим нивоима студија

 

Листа препоручених изборних предмета за позицију 1.4:

Аквизиција и обрада експерименталних података

Листа препоручених изборних предмета за позиције 2.2 и 2.3:

Менаџмент система одржавања и квалитета; Интелигентна аутоматизација; Теорија резања, Аутономни системи и машинско учење; Аналитичке методе у инжењерском пројектовању; Менаџмент тоталним квалитетом; Технике инжењерства квалитета; CAD/CAM системи и интеграција пројектовања производа и технологија

Листа препоручених изборних предмета за позиције 3.1 и 3.2:

Анализа перформанси технолошких система; Системи вештачких неуронских мрежа; Интелигентни индустријски роботи; Мехатронски ситеми и адаптроника; Испитивање и оптимизација обрадног система; Моделирање и симулација система индустријских робота; Теорија и симулација процеса обраде; Планирање и управљање производњом; CAI модели; Интегрисани менаџмент системи