УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

Производни информациони системи
ПРО 220-0306
Важно обавештење: Од школске 2020/21 испит ће се полагати само усмено и носиће 30 поена. Писмени део испита ће се радити у 10. радној недељи као рачунски колоквијум и носиће 20 бодова. Услов за излазак на завршни испит је и даље 40 бодова и да је положен рачунски колоквијум. Уколико је неко од старијих студената стекао услов, а није положио испит мораће у овој школској години да полаже рачунски колоквијум. За све нејасноће обратити се на gmladenovic@mas.bg.ac.rs.
 
Вежбе
Списак студената
Најновије вести
 
Предметни наставници:     Проф. др Радован Пузовић, rpuzovic@mas.bg.ac.rs
   Проф. др Горан Младеновић, gmladenovic@mas.bg.ac.rs