ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ
Лабораторијске вежбе

Распоред

1. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ

2. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ ОЗУБЉЕЊА

3. лаб. вежба: ГЕОМЕТРИЈА АЛАТА И СТВАРАЊЕ СТРУГОТИНЕ

4. лаб. вежба: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА/СИЛЕ РЕЗАЊА

Насловна страна

Нaзад