ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ
6. семестар
Лабораторијске вежбе

Распоред

Програм лабораторијских вежби

!!! КОЛОКВИЈУМ - 11.4.2007 у 19 часова у амфитеатру А!!!

1. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМИСАЊЕМ

2. лаб. вежба: ИСПИТИВАЊЕ РЕЛАТИВНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ПРИ ОБРАДИ САБИЈАЊЕМ /
ПРИМЕНА ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА У ТЕХНОЛОГИЈИ МАШИНОГРАДЊЕ

3. лаб. вежба: МЕТОД КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

4. лаб. вежба: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА НУМА

Насловна страна

Нaзад