Одсек за ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Постдипломске студије

Последипломске студије су организоване као специјалистичке и магистрарске.
Последипломске студије обухватају основне предмете, заједничке предмете за профил, усмеравајуће предмете и израду рада.

Специјалистичке  студије  са условима за сваки курс:

Шифра/ Назив курса/ Услов
С1/ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО/  завршен машински факултет
С2/  МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА/  завршен машински факултет
С3/ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА/ завршен машински факултет

ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
 

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

I

II

Основни предмети

ПМ02

Етика у односу технологија/наука

2

МТ01-МТ06

Математика1)

2

ПМ04

Моделирање и анализа динамичких система

2

ПМ01

Аквизиција и обрада експерименталних података

2

Изабрана поглавља2)

2

Специјалистички рад - консултације

2

Укупно:

6

6


МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
 

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

I

II

Основни предмети

ПМ02

Етика у однсу на технологије/наука

2

ПМ24

Лабораторијски експериментални методи

2

ПМ10

Увод у менаџмент технологија

2

ПМ03

Моделирање и анализа динамичких система

2

Заједнички предмети

ПМ25

Менаџмент тоталног квалитета

1

ПМ11

ЦАД/ЦАМ и интеграција пројектовања производа и технологија

1

Изабрана поглавља2)

ПМ13

Техноекономска оптимизација

2

ПМ21

Технике инжењерства квалитета

2

ПМ26

Пројектовање за квалитет

2

ПМ27

ЦИМ концепт и квалитет

2

ПМ28

Тагуцхи метод

2

ПМ29

Експертни системи за квалитет

2

Специјалистички рад - консултације

2

Укупно:

6

6


1) Ментор, који се одређује при упису, заједно са кандидатом дефинише изабрана поглавља.
2) Бира се један предмет.
3) Литературу одређује предметни наставник после избора предмета.

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА
 

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

I

II

Основни предмети

ПМ30

Развој производа

2

ПМ31

Производне технологије

2

ПМ32

Технологија квалитета

1

ПМ33

Технологија монтаже

1

Заједнички предмети

ПМ34

Планирање и управљање производњом

1

ПМ35

Статистичка анализа и анализа експеримената

1

ПМ36

Симулације у производним технологијама

1

ПМ37

Организација корпорације и стратегије управљања

1

Специјалистички рад - консултације

2

Укупно:

6

6


Магистарске студије са условима за сваки курс:

M1/ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО /  завршен машински факултет са просеком већим од 8

ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
 

Шифра предмета

Назив предмета

Семестар

I

II

III

IV

Основни предмети

ПМ02

Етика у односу технологија/наука

2

ПМ01

Аквизиција и обрада експерименталних података

2

МТ01-МТ06

Математика1)

2

ПМ03

Моделирање и анализа динамичких система

2

Заједнички предмети2)

ПМ04

Интелигентни технолошки системи

2

ПМ05

МКЕ - анализа носећих структура обрадних система

2

ПМ06

Информационе технологије у производном машинству

2

ПМ07

Компјутерско нумеричко управљање обрадних система

2

ПМ08

Теорија и симулације процеса обраде

2

ПМ09

Менаџмент тоталног квалитета

2

ПМ10

Увод у менаџмент техонлогија

2

ПМ11

CAD/CAM и интеграција пројектовања производа и технологија

2

Изабрана поглавља3)

ПМ12

Индустријски роботи

2

ПМ13

Техноекономска оптимизација

2

ПМ14

Динамика обрадних система

2

ПМ15

Програмабилна аутоматизација у производњи

2

ПМ16

Методе пројектовања носећих структура

2

ПМ17

Агилне технологије

2

ПМ18

Неконвенционалне технологије

2

ПМ19

Пројектовање ФТС

2

ПМ20

Модели, стандарди и међувезе ЦИМ - предузећа

2

ПМ21

Технике инжењерства квалитета

2

ПМ22

Технологија монтаже

2

ПМ23

Нове концепције машина алатки

2

Магистарски рад - консултације

2

Укупно:

8

8

4

2

 1. ЕТИКА У ОДНОСУ ТЕХНОЛОГИЈА/НАУКА  - Проф.др Видосав Мајсторовић
 2. АКВИЗИЦИЈА И ОБРАДА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ПОДАТАКА- Проф.др Милош Главоњић
 3. МОДЕЛИРАЊЕ И АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА- Проф.др Милош Главоњић
 4. ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ- Проф.др Зоран Миљковић
 5. МКЕ-АНАЛИЗА НОСЕЋИХ СТРУКТУРА ОБРАДНИХ СИСТЕМА- Проф.др Петар Петровић
 6. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОИЗВОДНОМ МАШИНСТВУ-Проф.др Жарко Спасић
 7. КОМПЈУТЕРСКО НУМЕРИЧКО УПРАВЉАЊЕ ОБРАДНИМ СИСТЕМИМА- Проф.др Мирослав Пилиповић
 8. ТЕОРИЈА И СИМУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА ОБРАДЕ- проф.др Љубодраг Тановић
 9. МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНОГ КВАЛИТЕТА- Проф.др Видосав Мајсторовић
 10. УВОД У МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА- Проф.др Видосав Мајсторовић
 11. CAD/CAM И ИНТЕГРАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ПРОИЗВОДА И ТЕХНОЛОГИЈА- Проф.др Павао Бојанић
 12. ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ- Проф.др Драган Милутиновић
 13. ТЕХНОЕКОНОМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА- Проф.др Видосав Мајсторовић
 14. ДИНАМИКА ОБРАДНИХ СИСТЕМА- Проф.др Милош Главоњић
 15. ПРОГРАМАБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА У ПРОИЗВОДЊИ- Проф.др Мирослав Пилиповић
 16. МЕТОДЕ ПРОЈЕКТОВАЊА НОСЕЋИХ СТРУКТУРА –Проф.др Петар Петровић
 17. АГИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ- Проф.др Милош Главоњић
 18. НЕКОНВЕНЦИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ- Проф.др Љубодраг Тановић
 19. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФТС- Проф.др Бојан Бабић
 20. МОДЕЛИ, СТАНДАРДИ И МЕЂУВЕЗЕ ЦИМ- ПРЕДУЗЕЋА-Проф. др Жарко Спасић
 21. ТЕХНИКЕ ИНЖЕЊЕРСТВА КВАЛИТЕТА-Проф.др Видосав Мајсторовић
 22. ТЕХНОЛОГИЈА МОНТАЖЕ- Проф.др Петар Петровић
 23. НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ МАШИНА АЛАТКИ- Проф.др Милош Главоњић