Производни системи 0107

 Резултати испита:     Јануар / Фебруар

                                Април

Јун / Јул

Септембар / Октобар / Октобар2

Новембар

 Пример испитног задатка са решењем (АПТ језик):  Задатак са аудиторне вежбе

  Пример испитног задатка са решењем (информациони систем):  Задатак са писменог дела испита

                       

 

Предметни наставник: Проф. др Павао Бојанић

Предметни сарадник: Горан Младеновић, дипл.инж.маш.,Асистент