ZAJEDNIČKE STUDIJE

Redni
broj
Šifra
predm
Naziv predmetaSemestarNačin
pol.
ispita
IIIIIIIV
1.0501Mehanika 1 (Statika)2+2P+U
2.1204Programiranje2+2P
3.0601Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom2+21+3P+U
4.1401Fizika1+11+1P+U
5.2301Mašinski materijali2+22+2P+U
6.1201Matematika 13+32+2P+U
7.0401Sociologija2+02+0P
8.0502Mehanika 2 (Kinematika)2+2P+U
9.2401Otpornost materijala3+32+3P+U
10.0503Mehanika 3 (Dinamika tačke)2+2P+U
11.1202Matematika 23+32+3P+U
12.2201Mašinski elementi3+23+3P+U
13.1402Elektrotehnika2+23+3P+U
14.0504Mehanika 4 (Dinamika sistema)2+3P+U
15.0417Engleski jezik*2+02+0P+U
16.0418Nemački jezik*2+02+0P+U
17.0419Ruski jezik*2+02+0P+U
18.0420Francuski jezik*2+02+0P+U
19.0115Strucna praksa 1Posle druge godine studija
Ukupno časova po semestru:14+1213+1314+1212+12

*Student bira jedan od stranih jezika.