ПРОЈЕКАТ ТР-14031:

Флексибилна аутоматизација и имплементација интелигентних технолошких система

у домену производње делова од лима

 

 

Руководилац пројекта: Проф. др Бојан Бабић, редовни професор

 

НИО: Универзитет у Београду - Машински факултет

 

 

Кратак опис пројекта:

 

Истраживања која се овим пројектом технолошког развоја предлажу обухватају два правца, један се односи на решавање израженог проблема контактног трења при обради лима пластичним деформисањем и његов доминантан утицај на квалитет обраде, док се други односи на потребу увођења флексибилне аутоматизације у изабрани производни систем у циљу обезбеђивања несметаног и ефикасног тока материјала за масовну обраду делова од лима. Оба правца истраживања примењују потпуно нове методологије које се заснивају на имплементацији интелигентних технолошких система у домену обраде делова од лима за готове производе као што су: производи широке потрошње у прехрамбеној индустрији (све врсте лименки), посуђе (емајлирано и од нерђајућег челика) и израда модерних архитектонских светиљки за широк спектар примене и уградње.

 

НИО учеснице: Универзитет у Београду - Машински факултет

                            Иновациони центар Машинског факултета у Београду Д.О.О

 

 

Учесници на пројекту:

 

- Др Бојан Бабић, редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Др Зоран Миљковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Др Божица Бојовић, асистент, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Најдан Вуковић, дипл. маш. инж., стручни сарадник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду

- Марко Митић, дипл. маш. инж., стипендиста МНТР (од 01.04.2010. године - Уговор 828)

 


Партиципант:   "Фабрика металних производа" (ФМП), Д.О.О., Београд

 

Техничка решења:

 

          1. Софтверска апликација (М85) - комплексни аналитички (симулационо, оптимизациони)

програм

 

Бојан Бабић, Зоран Миљковић

FLEXY V4.0 апликација за симулацију технолошких система   (pdf)

Рецензија: Извештај (pdf)

                                                                                                            

                      2. Нова метода (М85)

Зоран Миљковић, Божица Бојовић, Бојан Бабић, Најдан Вуковић

 ВЕШТАЧКЕ НЕУРОНСКЕ МРЕЖЕ И ФРАКТАЛИ У ПРЕДИКЦИЈИ И АНАЛИЗИ ФУНКЦИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ОБРАЂЕНИХ ПОВРШИНА МАТЕРИЈАЛА КОРИШЋЕЊЕМ СНИМАКА ДОБИЈЕНИХ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ СКЕНИРАЈУЋЕ МИКРОСКОПИЈЕ  (pdf)

Рецензија: Извештај (pdf)

 

                      3. Нова метода (М85)

Зоран Миљковић, Бојан Бабић, Најдан Вуковић, Божица Бојовић

Терминирање производње и утврђивање временских норматива у структури пројектованог

технолошког процеса коришћењем методе снимања  (pdf)

 

Рецензија: Извештај (pdf)

 

                     4. Софтвер (М85)

 

Зоран Миљковић, Иван Б. Лазаревић, Бојан Бабић

 

„BPnet V1.0” – апликациони софтвер базиран на Back-Propagation вештачкој неуронској мрежи  (pdf)

 

 

 

Упутство за коришћење софтвера BPnet V1.0  (pdf)

 

Рецензија: Извештај (pdf)

 

                     5. Софтвер (М85)

 

Зоран Миљковић, Иван Б. Лазаревић, Бојан Бабић

 

„ART Simulator V1.0” – апликациони софтвер базиран на Adaptive Resonance Theory –

ART-1 вештачкој неуронској мрежи  (pdf)

 

 

Упутство за коришћење софтвера ART Simulator V1.0   (pdf)

 

Рецензија: Извештај (pdf)

 

                     6. Нова Метода (М85)

 

Божица Бојовић, Зоран Миљковић, Бојан Бабић, Најдан Вуковић

 

ФРАКТАЛНA ГЕОМЕТРИЈА У КАРАКТЕРИЗАЦИЈИ ТОПОГРАФИЈЕ ОБРАЂЕНИХ ПОВРШИНА  (pdf)

 

 

Рецензија: Извештај (pdf)

 

                    7. Софтверска апликација (М85)

 

Најдан Вуковић, Зоран Миљковић, Бојан Бабић, Божица Бојовић

 

Matlab апликација за симулацију проблема локализације и симултане локализације

и изградње мапе технолошког окружења интелигентних мобилних роботa  (pdf)

 

Снимак кретања мобилног робота у лабораторијском моделу технолошког окружења  (MP4)

 

Рецензија: Извештај (pdf)