ПРОЈЕКАТ ТР-35004:

Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима

 

 

Руководилац пројекта: Проф. др Бојан Бабић, редовни професор

 

Организација координатор: Универзитет у Београду - Машински факултет

Организације учесници: 

1. Универзитет у Београду - Машински факултет
2. Иновациони центар Машинског факултета у Београду


Корисници: 

1. ФМП д.о.о. Београд
2.
OPTIX д.о.о. Земун

 

Кратак опис пројекта:

 

Истраживањем на пројекту „Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима“ (евид. бр. ТР-35004) Министарства просвете и науке Републике Србије су обухваћена два основна правца истраживања: испитивање трења у микро подручју применом метода скенирајуће микроскопије и развој алгоритама за управљање интелигентних робота, са акцентом на примени еколошких принципа који подразумевају уштеду енергије, материјала и средстава за подмазивање.

 

Учесници на пројекту:

 

- Др Бојан Бабић, редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Др Зоран Миљковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет
- Др Угљеша Бугарић,
редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет
- Др Лидија Матија, ванредни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Др Божица Бојовић, доцент, Универзитет у Београду - Машински факултет
- Др
Најдан Вуковић, научни сарадник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду

- Др Марко Митић, научни сарадник, Универзитет у Београду - Машински факултет

- Мр Иван Лазаревић, спољни сарадник

- Милица Петровић, асистент, Универзитет у Београду - Машински факултет
- Ивана Милеуснић
, асистент, Универзитет у Београду - Машински факултет
- Јелена
Петронијевић, асистент, Универзитет у Београду - Машински факултет

 

 

Техничка решења:

2011. година
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Нова метода (М85)

Најдан Вуковић, Зоран Миљковић, Марко Митић, Бојан Бабић, Милица Петровић

Хибридни управљачки алгоритам за управљање и естимацију положаја интелигентног мобилног робота базираног на калибрисаној камери (pdf)


2. Нова метода (М85)

Божица Бојовић, Зоран Миљковић, Бојан Бабић, Лидија Матија

Испитивање трења у микро подручју применом метода скенирајуће микроскопије (Friction Force Microscopy) (pdf)


3. Нова метода (М85)

Марко Митић, Зоран Миљковић, Најдан Вуковић, Бојан Бабић, Иван Лазаревић

Нови хибридни емпиријски управљачки систем интелигентног робота вертикалне зглобне конфигурације базиран на информацијама од камере (pdf)


2012. година
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Нова метода (М85)

Марко Митић, Зоран Миљковић, Најдан Вуковић, Бојан Бабић

Емпиријско управљање интелигентног мобилног робота на бази машинског учења демонстрацијом и хомографије добијене од некалибрисане камере (pdf)


5. Нова метода (М85)

Најдан Вуковић, Зоран Миљковић, Марко Митић, Милица Петровић

Нови алгоритам за симултано оцењивање положаја мобилног робота и положаја карактеристичних објеката базиран на неуронском линеаризованом Калмановом филтру и
сензорској информацији добијеној од калибрисане камере
(pdf) 


6. Нова метода (М85)

Угљеша Бугарић, Јосиф Вуковић, Душан Глишић, Душан Петровић, Зоран Миљковић

Нови приступ оптимизацији кретања механизама – радног циклуса једнопозиционих транспортних машина са прекидним начином рада (pdf)2013. година
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Нова метода (М85)

Милица Петровић, Зоран Миљковић, Најдан Вуковић, Бојан Бабић, Јелена Петронијевић

Oптимизацијa  флексибилних технолошких процеса применом хибридног метахеуристичког алгоритма (pdf)


8. Нова метода (М85)

Марко Митић, Зоран Миљковић, Најдан Вуковић, Иван Лазаревић

Праћење жељене трајекторије и визуелно навођење мобилног робота у технолошком окружењу на бази биолошки инспирисаног метахеуристичког алгоритма (pdf)2014. година
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Нова метода (М85)

Марко Митић, Најдан Вуковић, Милица Петровић, Јелена Петронијевић, Зоран Миљковић, Иван Лазаревић

Репродукција комплексних трајекторија мобилног робота на бази биолошки инспирисаних алгоритама (pdf)


10. Нова метода (М85)

Милица Петровић, Јелена Петронијевић, Најдан Вуковић, Марко Митић, Зоран Миљковић, Бојан Бабић

Интегрисано пројектовање и терминирање оптималних флексибилних технолошких процеса базирано на мултиагентним системима и техникама вештачке интелигенције (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________