MENADŽMENT TEHNOLOGIJA

dr Vladimir Milačić

Broj stranica: 249

Izdavač: Prometej, Novi Sad.

Štampa: Prometej, Novi Sad, 2003.

ISBN: 86-7639-758-9

PREDGOVOR

Dragi čitaoci,

pred vama je novo delo profesora Vladimira R. Milačića, pionira u oblasti upravljanja, odn. menadžmenta tehnologijama u našem podneblju. Raznovrsnost polja delovanja autora je rezultovala u sistemskom i sistematskom pristupu u obradi inženjerskog i menadžers­kog problema sublimisanog u dve ključne reci MENADŽMENT i TEH­NOLOGIJA.

Profesor Milačić, po vokaciji inženjer i to inženjer proizvodnog mašinstva, se uhvatio u koštac sa izazovom da u jednom delu obradi fenomen menadžmenta tehnologijama.

Kao i uvek, prilaz autora je originalan, netipičan i nov. Otuda je i logično uvodno pitanje: Zašto menadžment tehnologijama? Odgovor na ovo pitanje je elaboriran u narednih sedam poglavlja (da li je slučajno broj 7?) Polazno uporište za razradu koncepta knjige autor je utvrdio u aksiomatici.

Zašto je odeljke II i III autor posvetio tzv. čistim tehnologijama i EKO-istemu, ostavljamo čitaocu da odgonetne.

Poglavlje IV, Tehnološki razvoj i transfer tehnologija, je neopterećeno klasičnim istorijatom - napisano je sa dosta ličnih promišljanja i opservacija, što štivo čini zanimljivim.

Restrukturisanje industrije je interesantan pokušaj autora da primenom koncepta ukupnog reinženjeringa utvrdi pravce restrukturisanja naše industrije, ne zanemarujući aspekt vlasničkog restrukturisanja.

Poglavlje VI, duhovito nazvano Traktat o inženjerskom projektovanju, prikazano je kroz lične stavove autora u primeni aksiomatske teorije projektovanja. Posebno je zanimljiv prilaz sistemskom obrazo­vanju i obuci inženjera projektanata, na univerzitetu i u industriji, sa interesantnim prikazom iskustava na vodećim američkim univerziteti­ma i na Univerzitetu u Beogradu.

Noseća „struktura” knjige je VII poglavlje pod nazivom „Tehno­logije kao paradigma civilizacije”. U tom poglavlju autor postavlja pitanje – šta dalje? i daje osvrt na čoveka, znanje i civilizaciju, a zatim u drugom odeljku razmatra inteligenciju, kreativnost i personaliti. Po­sebno se osvrće na personaliti menadžera. Na kraju, u odeljku 4, prikazuje 12 megaprojekata na kojima su istraživanja već započeta.

Preporučujem vam da pročitate knjigu MENADŽEMNT TEHNO­LOGIJA i ubeđen sam da nećete ostati ravnodušni.

Autoru komplimenti za hrabrost da se uhvati u koštac sa izazov­nim i pionirskim poduhvatom u nas.

Novi Sad, oktobra 2003.                                                                   D. Stanivuković