OBRADA REZANJEM TEŠKOOBRADLJIVIH MATERIJALA I LEGURA

dr Milenko M. Jovičić

Broj stranica: 291

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Godina izdanja: 1992.

ISBN: 86-7083-222-4

 

PREDGOVOR

Intenzivan razvoj vazduhoplovstva, raketne tehnike, nuklearne tehnike  i energetike, procesne tehnike, elektronike i drugih oblasti uslovio je široku primenu  velikog  broja novih materijala, koji svojim svojstvima  zadovoljavaju specifične zahteve u eksploataciji (visokolegirani nerđajući i vatrootporni čelici, specijalne  legure na bazi nikla i kobalta, titan i legure titana, teškotopivi metali i njihove legure, magnetni materijali, plastične mase ojačane  vlaknima  velike čvrstoće, višeslojni materijali, keramički materijali  i dr.).

Većina ovih materijala ima povišene mehaničke karakteristike i specifična  fizička svojstva koja izazivaju sniženje njihovih tehnoloških osobina sa stanovišta oblikovanja i obrade. To znači da su ovi materijali teškoobradljivi u gotovo svim obradnim procesima, a takođe i  pri obradi rezanjem.

Sve šira primena novih materijala uslovila je usavršavanje postojećih i razvoj novih tehnika i tehnologija njihove obrade. Pri tome su najobimnija istraživanja u industrijski razvijenim zemljama Zapada i Istoka, na ovom  području, izvođena od početka pedesetih do kraja sedamdesetih godina ovog veka Međutim, problemi efikasne obrade teškoobradljivih materijala su tema mnogobrojnih istraživanja i danas, s obzirom na stalno uvođenje novih materijala, kao i razvoj novih postupaka obrade, mašina alatki i materijala za razne alate.

Na našem jeziku nema sistematizovanih informacija o problemima obraderezanjem teškoobradljivih materijala, što  se  odnosi i  na  obradu teško obradljivih metala i legura. To je  bio i osnovni  razlog  za  pristupanje pisanju ove knjige,  kako bi se donekle zadovoljile potrebe prakse i obrazovanja i obezbedili uslovi za racionalizaciju i ekonomičniju obradu ovih materijala u  pogonima  domaće  industrije,  i  to kako kod nove proizvodnje, tako  i kod izrade rezervnih delova instalisane opreme u industriji i energetici, saobraćajnih i transportnih sredstava, namenskoj proizvodnji i  u  drugim oblastima.

Knjiga se odnosi na problematiku obrade rezanjem najčešće korišćenih teškoobradljivih metala i legura alatima definisane geometrije (struganje, glodanje, bušenje, rezanje navoja i drugi postupci obrade), s tim da je tako strukturisana da su u odvojenim poglavljima izložene specifičnosti obrade rezanjem sledećih materijala:  visokolegiranih  nerđajućih i vatrootpornih Cr-Ni čelika, vatrootpornih legura na bazi Ni i Co, titana i Ti-legura, teškotopivih  metala  i  legura (W, Mo, Ta, Nb  i  njihove  legure). Osim toga, posebno poglavlje je posvećeno obradi čelika, velike čvrstoće i tvrdoće (kaljeni  čelici), dok je  na  kraju  knjige dato poglavlje o metodama za povećanje proizvodnosti obrade  rezanjem  teškoobradljivih  metala  i legura (obrada u zagrejanom stanju materijala i obrada pri visokim brzinama rezanja).

Pri tome se nije ulazilo u razmatrnje osnovnih principa obrade rezanjem, pošto se o tome mogu naći detaljnije informacije u postojećoj literaturi. Takođe se nije šire ulazilo ni u analizu karakteristika reznih alata (konstrukcije, definisanja geometrije, karakteristike savremenih alatnih materijala), jer je i ta problematika obrađena u odgovarajućim publikacijama.

To znači da se sva izlaganja odnose na najvažnije specifičnosti procesa obrade rezanjem pomenutih teškoobradljivih metala i legura (u odnosu na obradu konvencionalnih materijala iz grupe metala i legura), kao i na preporuke za izbor uslova njihove obrade (vrsta materijala i geometrija alata, karakteristike mašine i režima obrade, vrsta sredstava za hlađenje i uslova hlađenja) i postupke za povećanje proizvodnosti obrade.

Osim toga, pre prelaska na izlaganje problema obrade rezanjem, za svaku vrstu pomenutih materijala, dati su osnovni podaci o: oblastima primene, podali, hemijskom sastavu, mehaničkim i fizičkim svojstvima, vrstama termičke obrade i njihovom uticaju na obradljivost pri rezanju.

Na kraju knjige, u vidu dodatka, dati su nešto opširniji podaci o: hemijskom sastavu, mehaničkim karakteristikama, sporednim oznakama i oblastima primene najčešće korišćenih nerđajućih i vatrootpornih Cr-Ni čelika, Ni i Co-lequra i Ti-legura.

Autor se zahvaljuje recenzentima prof. dr Joku Staniću i prof. dr Vitomiru Đorđeviću na pregledu rukopisa knjige, kao i ostalima koji su učestvovali na tehničkoj pripremi za štampu i štampanju knjige.

Beograd, novembra 1992. godine,

AUTOR.