INTELEKTUALNI KAPITAL – APOLOGIJE LJUDSKOG DUHA

dr Vladimir R. Milačić

Broj stranica: 475

Izdavač: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Beograd

Štampa: DRASLAR PARTNER, 1999.

UDK: 001.1:316.344.4

 

S A D R Ž A J   K NJ I G E:

 

Predgovor

1. Umesto prologa

          Prva priča

          Druga priča

          Treća priča

          Četvrta priča

Knjiga I: INTELEKTUALNI KAPITAL NARODA – POREKLO I STRUKTURA

2. Zašto intelektualni kapital

3. Šta je intelektualni kapital

          Intelektualni kapital

          Znanje i intelektualni kapital

          Iskustvo (veština) i intelektualni kapital

          Ideje i intelektualni kapital

4. Partnerstvo za intelektualni kapital

          Intelektualni kapital naroda

          Portoriko i Portorikanci

          Srbija i Balkansko poluostrvo

5. Izvori i ponori intelektualnog kapitala

          Opšta zapažanja

          Univerzitet – osnovni izvori intelektualnog kapitala

          Koevolucioni koncept: profesor - student

          Koevolucioni koncept univerziteta

          Koevolucioni koncept: univerzitet - društvo

6. Kulturne revolucije

          Kineska kulturna revolucija

          Evropska kulturna revolucija

          Jugoslovenska puzeća kulturna revolucija

7. Reinženjerig univerziteta

          Organizaciona struktura univerziteta

          Nastavni planovi, programi i režimi studija

          Metod naučnog rada i naučni programi univeziteta

          Studenti, profesori i saradnici

          Univerzitet i društvo

          Univerzitet i vlada

          Univerzitet u svetu

          Konzorcijum za reinženjering univerziteta

8. Korporacija kao izvor i korisnik intelektualnog kapitala

          Opšta istorija intelektualnog kapitala kompanija

          Korporativni eko-sistem

          Reinženjering korporacije

          Naše kompanije i njihova perspektiva

9. Vlada kao organizator i korisnik intelektualnog kapitala

          Opšti aksiomatski model vlade

          Koevolucioni modeli vlade

          Reinženjering vlade

KNJIGA II: NOVI SVETSKI POREDAK I GLOBALIZACIJA INTELEKTUALNOG KAPITALA

10. Apologije ljudskog duha

11. Kratka istorij a svetskih poredaka

12. Evropa-jedna od kolevki intelektualnog kapitala

13. Rusija

14. Balkan

KNJIGA III: METADRAMA – JUGOSLAVIJA ILI SMRT JUGOSLAVIJE

          Prolog – tajna večera

          Prva slika – Jugoslavija

          Druga slika – Slovenija

          Treća slika – Hrvatska

          Četvrta slika – Bosna i Hercrgovina

          Peta slika – Kosovo i Metohija

          Šesta slika – Smrt Jugoslavije

KNJIGA IV: AMERIKA NUDI NOVI SVETSKI POREDAK – JEDNOPOLNI SVET

KNJIGA V: POLICENTRIJSKI INTELEKTUALNI KAPITAL – POSLEDNJI VEK DRUGOG MILENIJUMA PARADIGMA ZA CIVILIZACIJU U TREĆEM MILENIJUMU

15. Hitlerov novi svetski poredak

16. Hirošima efekat

17. Predsednik Amerike – da li je stvarno izabran od američkog naroda

18. Novi Rubikon za treći milenijum

19. Qvo vadis Evropa – umesto epiloga

   Bibliografija