PROIZVODNI SISTEMI – APT JEZIK

dr Pavao Bojanić, dr Radovan Puzović

Broj stranica: 128

Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 2002.

ISBN: 86-7083-449-9

PREDGOVOR

Prvo izdanje priručnika za programiranje numerički upravljanih mašina alatki primenom APT-jezika treba da pomogne studentima grupe za proizvodno mašinstvo i grupe za industrijsko inženjerstvo pri izvođenju laboratorijskih vežbi i rešavanju ispitnih zadataka iz predmeta Proizvodni sistemi.

Potencijalni korisnici pored studenata mogu da budu i stručnjaci iz oblasti projektovanja tehnologije za numerički upravljane mašine. Celokupna materija je izložena u devetnaest delova.

U prvom delu (uvod) dat je kratak pregled razvoja tehničke pripreme odnosno programiranja mašina sa numeričkim upravljanjem.

Od drugog do petnastog dela opisani su elementi i naredbe APT-jezika sa primerima primene.

U šesnaestom delu data je struktura programa, a u sedamnaestom primeri zadataka rešenih kroz programe u APT-u.

U osamnaestom delu dat je pregled korišćene literature.

l na kraju, u devetnaestom delu, dat je APT-rečnik. Rečnik  APT-reči je dat sa ciljem da se otklone eventualne nedoumice oko značenja pojedinih APT-reči ukoliko je izostalo njihovo tumačenje
na mestima gde se one prvi put pojavljuju u tekstu.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo prof. dr Miroslavu Pilipoviću i prof dr Milošu Glavonjiću, kao recezentima na vrlo korisnim i sadržajnim primedbama i sugestijama.

U Beogradu, septembra, 2002.                                                                                Autori