CREO

Poštovane kolege,

Na Mašinskom fakultetu je ponovo dostupna akademska licenca integrisanog CAD/CAM/CEA programskog paketa Creo. Univerzitetski paket pod nazivom CREO University Plus Academic Campus Pack  sadrži više od 50 integrisanih aplikacija koje pokrivanju najširi spektar područja rada počevši od bazičnih modula za 3D parametarsko projektovanje delova, sklopova i izradu tehničke dokumentacije, do specijalizovanih modula za napredni površinski dizajn, strukturalnu analizu ili projektovanje CNC tehnologije.  Akademska licenca CREO University Plus Academic Campus Pack obuhvata licencu za istalaciju i rad na 500 radnih mesta što daje mogućnost uključivanja svih zainteresovanih pojedinaca i timova u rad na projektima.

Pored dobro poznatog softvera Creo Parametric (ex Pro/ENGINEER) CREO University Plus Academic Campus Pack  sadrži i ostale softvere iz Creo familije, a takođe i gotovo sve bazične i napredne programske module. Sa detaljnim sadržajem paketa se možete upoznati OVDE: University_Plus_presentation_moduli MF.pdf.

Instalacioni softver (za preuzimanje potreban je fles koji ima najmanje 14 GB slobodne memorije ) se može dobiti kod IT administratora, ili kod odgovorne osobe na Katedri za proizvodno mašinstvo.

Detaljno uputstvo za instalaciju softvera možete pogledati OVDE (https://www.youtube.com/watch?v=DxZ-hbZjJvo ), uz napomenu da računar na kom se vrši instalacija softvera mora biti na računarskoj mreži fakulteta, kako bi se omogućila veza sa licencnim serverom. Nakon instalacije softverskog paketa Creo Parametric preporučuje se i instlacija lokalizovanog podešavanja. Uputstvo za instalaciju podešavanja softvera možete pogledati OVDE (https://www.youtube.com/watch?v=suU8bzdGQog) .

Konačno, studentima je dodatno raspoloživa i besplatna licenca softvera Creo Parametric za upotrebu na personalnom računaru i kod kuće.http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/cadcam/vesti/PTC%20Creo%20Upustvo%20za%20preuzimanje%20softvera.pdf

Za više informacija pogledajte:

http://www.ptc.com/academic-program/instructors/resources/modules

www.cadpro.co.rs.