GORAN MLADENOVIĆ
Docent

Tel: 3302-406
Fax: 3370-364

gmladenovic@mas.bg.ac.rs

   
Rođen: 19.4.1983. u Zaječaru
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: CAD/CAM Sistemi
Kompjuterska grafika
Proizvodni informacioni sistemi
Tehnologija mašinske obrade
Alati za oblikovanje lima
Nove tehnologije
Alati i pribori
Računarski integrisani sistemi i tehnologije
Završni predmet - CAD/CAM Sistemi
Stručna praksa M - PRO
Istraživanje: CAD/CAM sistemi, Kompjuterska grafika, Informacioni sistemi
Priznanja:

2015 - Nagrada na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2015 (5. mesto, Tim WPS).
2007 - Najbolji student na petoj godini studija školske 2006/2007.

 

   

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija