jpetronijevic

Јелена Петронијевић
Асистент

Тел: +381 11 3302264

+381 11 3302414

jpetronijevic@mas.bg.ac.rs

Рођена: 19.03.1987. године у Београду
Катедра: Производно машинство
Настава: Рачунарски интегрисани системи и технологије (МSc), Интелигентни технолошки системи (MSc), Аксиоматске методе (MSc), Технологија машинске обраде (BSc), Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc)
Истраживање: Технолошки системи засновани на агентима, симулација технолошких система, рачунарски интегрисани системи, интелигентни технолошки системи

Биографија - Радови - Пројекти - Лична презентација