NIKOLA SLAVKOVIĆ
Docent

Tel: 3302-438
Fax: 3370-364

nslavkovic@mas.bg.ac.rs

   
Rođen: 19.12.1981. u Čačku
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava:

Industrijski roboti, Mašine alatke i roboti nove generacije, Tehnologija mašinske obrade, CAD/CAM sistemi, Industrial Robots, New Generation of Machine Tools and Robots

Istraživanje: Industrijski roboti, Rekonfigurabilni obradni sistemi, Mašine sa paralelnom kinematikom
Asocijacije: JUPITER
   
   

Biografija - Radovi - Projekti - Lična prezentacija