Стона троосна машина са паралелном кинематиком pn101_st

Ово је сајт на коме су презентовани неки од резултата истраживања током израде докторске дисертације Конфигурисање нових машина алатки. Поставка методологије и приступа конфигурисању нових машина алатки је у дисертацији проверена на примеру развоја стоне троосне машине са паралелном кинематиком.

Докторска дисертација је одбрањена 16.7.2010. године.