CAD/CAM системи — предавања

 

Предавање 1 - KG Opsti pojmovi
Предавање 2 - Geometrijsko modeliranje
Предавање 3 - CAD sistemi
Предавање 4 - Opisivanje krivih linija

Предавање 5 - Opisivanje površina

Предавање 6
Предавање 7
Предавање 8
Предавање 9
Предавање 10
Пример испитног задатка 1
Пример испитног задатка 2
 

<Нaзад