CAD/CAM системи — лабораторијске вежбе


За извођење вежби се користи уџбеник под називом "CAD/CAM sistemi - Praktikum za Creo Parametric"
 
Lабораторијска вежбa 1 CREO PARAMETRIC, osnove CAD modula, напредне функције CAD modula
Lабораторијска вежбa 2 CREO PARAMETRIC, примери за вежбу
Lабораторијска вежбa 3 CREO PARAMETRIC, Assembly модул, Пројектовање механизма (VIDEO)
Lабораторијска вежбa 4 CREO PARAMETRIC, Assembly модул (VIDEO)
Lабораторијска вежбa 5 CREO PARAMETRIC, Manufacturing модул
Lабораторијска вежбa 6 CREO PARAMETRIC, Manufacturing модул - Запреминско глодање и глодање по трајекторији (VIDEO)
Lабораторијска вежбa 7 CREO PARAMETRIC, Manufacturing модул - Површинско глодање, профилно глодање, запреминско глодање, глодање по дефинисаној путањи, израда и обрада рупа/отвора
Lабораторијска вежбa 8 CREO PARAMETRIC, Manufacturing modul - Површинско глодање, профилно глодање, запреминско глодање, глодање по дефинисаној путањи, израда и обрада рупа/отвора
Lабораторијска вежбa 9

CREO PARAMETRIC, Manufacturing модул - Обрада стругањем

Lабораторијска вежбa 10

Обрада дела на обрадном центру ILR HMC 500 и на CNC стругу ECHOENG TNC 410;
Презентација за припрему вежбе (обрадни центар)
Презентација за припрему вежбе (CNC струг)
Видео

Пример испитног задатка Практични део испита

<Нaзад