Предавања

 

Материјал са предавања се састоји из десет рукописа предавања (АТ) и сваки студент их добија на часу према распореду наставе.

 

Распоред наставе

 

Наставне јединице:

 

    АТ – 1: Основни појмови у теорији пластичног деформисања

    АТ – 2: Механика резања

    АТ – 3: Термодинамика обраде резањем и средства за хлађење и  подмазивање

    АТ – 4: Трибологија обраде резањем

    АТ – 5: Обрадљивост материјала и техноекономија

    АТ 6: Основне карактеристике мерних система.

    АТ 7: Сензори у производној метрологији.

    АТ 8: Аналогни и дигитални мерни системи.

    АТ 9: Пнеуматски мерни системи.

    АТ 10: Ласерски мерни системи. Фотоелектрични мерни системи.

 

  

  Почетна     Књига предмета     Предавања     Вежбе     Вести