Вежбе

 

Лабораторијске вежбе се изводе у Заводу за машине алатке (просторија 22) по распореду наставе. Пре доласка на лабораторијску вежбу неопходно је штампати одговарајући материјал за вежбу који након изведене вежбе представља и извештај.

 

Материјал за лабораторијске вежбе:

 

ПЛ – 1: Испитивање пластичних деформација при обради сабијањем методом кругова

ПЛ – 2: Експериментално одређивање сила/отпора код обраде на стругу

ПЛ – 3: Одређивање аксијалног отпора и момента бушења

ПЛ – 4: Методи мерења температуре резања

ПЛ – 5: Поставке и значај истраживања обрадљивости

ПЛ – 6: Примена метролошких система у пракси за толеранције дужинских мера и углова

ПЛ – 7: Примена метролошких система у пракси за толеранције облика и положаја

ПЛ – 8: Мерење храпавости обрађене површине

ПЛ – 9: Законска метрологија и ланац следљивости – посета метролошкој институцији

 

Аудиторне вежбе:  

 

ПA 1: Мерење храпавости обрађене површине – обрада и анализа резултата мерења

ПA 2: Нумерички управљане мерне машине

 

Обрасци за израду извештаја са лабораторијских вежби:

 

Насловна страна (ћирилица)

Заглавље (ћирилица)

Насловна страна (латиница)

Заглавље (латиница)

 

Остали материјали:

 

Таблице за експеримент (5. лабораторијска вежба)

 

 

  

  Почетна     Књига предмета     Предавања     Вежбе     Вести