УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

Производни информациони системи
ПРО 220-0306
 
Вежбе
Списак студената
Најновије вести
 
Предметни наставник:     Проф. др Радован Пузовић, rpuzovic@mas.bg.ac.rs
Предметни сарадник:    Доц. др Горан Младеновић, gmladenovic@mas.bg.ac.rs