ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ 1
Лабораторијске вежбе

Распоред

1. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ

2. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ ОЗУБЉЕЊА

3. лаб. вежба: ГЕОМЕТРИЈА АЛАТА И СТВАРАЊЕ СТРУГОТИНЕ

4. лаб. вежба: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА/СИЛЕ РЕЗАЊА

5. лаб. вежба: ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМИСАЊЕ И НУ СИСТЕМИ

Насловна страна извештаја

Нaзад