ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

школске 2014/15

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

<<<Нaзад

Распоред наставе| ОБАВЕШТЕЊЕ | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |

Предиспитне обавезе | ОБАВЕШТЕЊЕ И РАСПОРЕД | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |

За све нејасноће или несугласице обратити се организатору предмета, Милици Петровић, дипл.инж.маш.- Пријем студената је уторком и средом од 13 до 14 часова, кабинет 228.