ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

школске 2017/18

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

<<<Нaзад


*** -->
***

Групе за лабораторијске вежбе

Распоред: | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |
За све нејасноће или несугласице обратити се организатору предмета, др Михајлу Поповићу. - Пријем студената је средом и четвртком од 12 до 13 часова, кабинет 229.