ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

школске 2013/14

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

<<<Нaзад


Финални подаци о освојеним бодовима (за излазак на завршни испит је потребно 30 бодова и да је испит пријављен у сеп-окт. року)

ОКТОБАР 2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ | СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

Предиспитне обавезе | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |

За све нејасноће или несугласице обратити се организатору предмета, Славенку Стојадиновићу, дипл.инж.маш.- Пријем студената средом од 10 до 12 часова, кабинет 257 (ЦеНТ) >