ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

школске 2016/17

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

<<<Нaзад


***

Дошло је до промена везано за групе 7 и 15 за лабораторијске вежбе и корекције терина неких група смена 1 и 2: Проверите распоред ЗЛ-3 и ЗЛ-4.

Лабораторијске вежбе се одржавају у Заводу за машине алатке - ЗМА (просторија 22), са мањим групама студената у непрекидном трајању од 3 школска часа. Вежбе се одржавају током целог дана и обавезно је придржавати се распореда по дефинисаним групама.
Пре вежбе је потребно упознати се са садржајем вежбе, а на лабораторијску вежбу обавезно доћи са формуларом ИЗВЕШТАЈА који се попуњава пред крај вежбе и који се налазе на линку ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ!


***

Списак студената | Групе за лабораторијске вежбе | Списак пријављених студената 5. смене са пренетим бодовима

Распоред: | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |

Групе за лабораторијске вежбе | Заједнички распоред 3. лабораторијске вежбе

На лабораторијску вежбу обавезно доћи са формуларом ИЗВЕШТАЈА који се попуњава пред крај вежбе!Финални подаци о освојеним бодовима (за излазак на завршни испит је потребно 30 бодова и да је испит пријављен у текућем испитном року)За све нејасноће или несугласице обратити се организатору предмета, др Михајлу Поповићу. - Пријем студената је средом и четвртком од 12 до 13 часова, кабинет 229.