ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

школске 2015/16

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

<<<Нaзад

ЗБОГ СМАЊЕЊА БРОЈА СТУДЕНАТА У ГРУПАМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ДОШЛО ЈЕ ДО ПРОМЕНЕ РАСПОРЕДА НАСТАВЕ

ОБАВЕЗНО ПОГЛЕДАЈТЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ КОЈИ ВАЖИ ОД ПОНЕДЕЉКА, 02.11.2015.

Групе за лабораторијске вежбе

На лабораторијску вежбу обавезно доћи са формуларом ИЗВЕШТАЈА који се попуњава пред крај вежбе!

Насловна страна извештаја

ФОРМУЛАРИ ИЗВЕШТАЈА | Лаб. вежба 1 | Лаб. вежба 2 | Лаб. вежба 3 | Лаб. вежба 4 |

Распоред наставе| ОБАВЕШТЕЊЕ | смена 1 | смена 2 | смена 3 | смена 4 | смена 5 |

За све нејасноће или несугласице обратити се организатору предмета, Милошу Пјевићу, маст.инж.маш.- Пријем студената је средом од 10 до 12 часова, кабинет 257/3.