Projekat TR 14034: 

Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije

Tehnička rešenja:

Dragan Milutinović,  Miloš Glavonjić, Nikola Slavković, Zoran Dimić, Branko Kokotović, Saša Živanović 

REKONFIGURABILNI OBRADNI SISTEM NA BAZI ROBOTA

ZA VIŠEOSNU OBRADU DELOVA VEĆIH GABARITA SA SLOŽENIM ESTETSKIM

 I FUNKCIONALNIM POVRŠINAMA

OD MEKŠIH MATERIJALA SREDNJE I NIŽE KLASE TAČNOSTI

Prof. dr Ljuodrag Tanović,  Prof. dr Pavao Bojanić,  Doc. dr Radovan Puzović,  mr Mihajlo Popović dipl. ing. maš., mr Milan Milutinović dipl. ing. maš.,  Goran Mladenović dipl. ing. maš. ...

NOVA METODA PROJEKTOVANJA I TEHNOLOGIJE IZRADE PROFILNIH PRIZMATIČNIH -TANGENCIJALNIH 
STRUGARSKIH NOŽEVA