ALEKSANDAR JOKIĆ
Asistent

ajokic@mas.bg.ac.rs

Rođen: 16.10.1993. u Beogradu
Katedra: Proizvodno mašinstvo
Nastava: Inteligentni tehnološki sistemi (MSc),
Metode odlučivanja (MSc)
,
Robotika i veštačka inteligencija (MSc)
,
Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema (MSc)
,
Terminiranje tehnoloških sistema i procesa (MSc)
,
Računarski integrisani sistemi i tehnologije (MSc)
,
Kompjuterska simulacija i veštačka inteligencija (BSc)
,
Tehnologija mašinske obrade (BSc)
.
Istraživanje: Inteligentni tehnološki sistemi, robotika, mašinsko učenje, vizuelno upravljanje robotskih sistema, terminiranje robotskih sistema, biološki inspirisani algoritmi optimizacije.
Priznanja: Nagrađivan povodom Dana fakulteta za izvanredan uspeh postignut na Master akademskim studijama,
Najbolji rad mladnog istraživača u okviru sesija za Robotiku i fleksibilnu automatizaciju konferencije IcETRAN2021.
Asocijacije: JUPITER, ETRAN
 

Biografija - Radovi - Projekti -